ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี

98

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาครามสันติธรรม ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

จึงขอเรียนเชิญ ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตรงกับ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๒

โดยมี ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานจัดองค์กฐิน และ นายสมนึก วิทยารักษ์สรรค์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย รายวัน เป็นรองประธานจัดองค์กฐิน ฯลฯ