ปปง. จัดขายทอดตลาดรถโดยสารไม่ประจำทางล็อตใหญ่ 1,700 คัน 9 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 300,000 บาท

117

สำนักงาน ปปงมีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 21/2562 จำนวน 9 วัน ได้แก่  วันที่ 28 – 30 สิงหาคม, วันที่ 4 – 6 กันยายน และวันที่ 11 – 13 กันยายน 2562 เวลา 10.00 . บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปงซึ่งในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทรถโดยสารไม่ประจำทาง  จำนวน 1,705 รายการ โดยรายการทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาดที่น่าสนใจ อาทิเช่น

1. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ KINGLONG จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 1,100,000 บาท
2. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ KINGLONG จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 800,000 บาท
3. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ ISUZUจำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 440,000 บาท
4. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ VOLVOจำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 450,000 บาท
5. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ SCANIAจำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 800,000 บาท
6. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ HINOจำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 500,000 บาท
7. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ ISUZUจำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 300,000 บาท
8. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ SUNLONG จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 970,000 บาท

กำหนดการขายทอดตลาดทรัพย์สินในครั้งนี้ จำนวน 9 วัน วันละ 200 รายการ ดังนี้

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 21/2562 สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.00 . ตามสถานที่ที่กำหนดดังนี้

1. ทรัพย์สินลำดับที่ 1  705  ลานจอดรถลานปูนและลานปูน โซนดิน ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว        เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2. ทรัพย์สินลำดับที่ 706  1,269 ลานจอดรถลานตลาดนัดด้านหน้าและด้านหลัง ถนนหลวงแพ่ง                    แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3. ลำดับที่ 1,270  1,383  ลาดจอดรถบริษัท รอยัล ไทย เฮิร์บ จำกัด ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว กรุงเทพมหานคร
4. ลำดับที่ 1,384  1,705 ลาดจอดรถลานปั๊ม NGV ถนนทางหลวงชนบทสมุทรปราการ2001 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปรากร

หรือทางเว็บไซต์ www.amlo.go.th ทั้งนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th

สายด่วน ปปง. 1710