ผู้แทนหลักสูตร พสบ.26 ร่วมแสดงความยินดีกับพล.ต.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ประธาน พสบ.26 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ รับตำแหน่งใหม่ป็น เจ้ากรมจเรทหารบก

28

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ กรมจเรทหารบก อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) กรุงเทพมหานคร ผู้แทนหลักสูตร “พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 26” (พสบ.26) นำโดย คุณวิชัย เวชกิจวาณิชย์ รองประธาน พสบ.26 เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ท่าน พล.ต.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ท่านประธาน พสบ.26 ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เข้ารับตำแหน่งใหม่เป็น เจ้ากรมจเรทหารบก ในโอกาสนี้ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านเจ้ากรมจเรทหารบกท่านใหม่ครับ

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน