มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร แท็งก์ และถังบรรจุน้ำดื่ม เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนภาคเหนือ รวม 4 จังหวัด

14

ระหว่างวันที่ 29 กันยายน–2 ตุลาคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมทีมงาน กำหนดลงพื้นที่ภาคเหนือ มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ใช้หลบแดดหลบฝน ในพื้นที่จังหวัดแพร่ และ สุโขทัย รวม 3 หลัง มอบแท็งก์น้ำ 1 แท็งก์ และถังบรรจุน้ำ 30 ถัง เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ และบรรเทาภัยแล้ง โดยมอบให้จังหวัดพิจิตร สุโขทัย ตาก และแพร่ โดยมีมูลนิธิแต่ละจังหวัดเป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี

ในวันนี้ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ ทำพิธีมอบแท็งก์บรรจุน้ำดื่ม ขนาด 20,000 ลิตร จำนวน 1 แท็งก์ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด ณ บริเวณหลุมเจาะบาดาล ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง พร้อมมอบถังบรรจุน้ำดื่ม (สำเร็จรูป) ขนาด 3,000 ลิตร ณ บริเวณบ้านต้นหนุน อำเภอร้องกวาง และหมู่ 10 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ รวมทั้งสิ้น 6 ถัง และมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร ณ บริเวณหน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง และบริเวณหน้าโรงเรียนลองวิทยา ตำบลลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยมีมูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี

โดยเมื่อวันที่ 18-22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ลงพื้นที่มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร แท็งก์ และถังบรรจุน้ำดื่ม เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคอีสาน รวมมูลค่าการมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร แท็งก์และถังบรรจุน้ำดื่มเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนภาคเหนือ และภาคอีสานเป็นเงิน 4,281,810 บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบบาท)

ติดตามข่าวสารกิจกรรม การช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung

ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต

แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418

ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน