สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน “วันหลอดเลือดอุดตันโลก World Thrombosis Day”

41

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ร่วมจัดงาน “วันหลอดเลือดอุดตันโลก World Thrombosis Day” ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร ชั้น 15 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช โดยมี นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นประธานเปิดงาน พร้อมนำชมนิทรรศการและรับฟังบรรยายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางโลหิตวิทยา

ทั้งนี้สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อรณรงค์ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ทุพลภาพ หรือเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดดำอุดตัน และให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลอดเลือดอุดตัน และร่วมกันรณรงค์ป้องกันด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดอุดตันให้แก่ประชาชน เฉกเช่นเดียวกับโรคอื่นๆ เช่น วันธาลัสซีเมียโลก วันฮีโมฟิเลียโลก หรือวันผู้บริจาคโลหิตโลก ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางโลหิตวิทยาที่จะมาบรรยายเกี่ยวกับการกลไกเกิดโรคหลอดเลือดอุดตัน การวินิจฉัย การรักษาและการป้องกัน และมีเวทีสนทนาและตอบคำถามเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดดำอุดตัน การให้บริการตรวจความเข้มข้นของเลือด วัดความดันโลหิต และสันทนาการจากด้วยบทเพลงขับร้องโดยทีมนักร้อง Golden Song

อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าวผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย และรับหน้ากากผ้า “World Thrombosis Day” เป็นของที่ระลึกรับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 100 ท่าน หากผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานสามารถสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ได้ที่ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย โทร. 0 2716 5977

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน