บช.ภ.4 ทำพิธีมอบธงตำรวจภูธรภาค 4

22

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2563 เวลา 09.00 น. พลตำรวจโท..เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ ผู้บัญชาการ
ตำรวจภูธรภาค 4 ได้มอบธงประจำหน่วยให้แก่ พลตำรวจตรี ยรรยง เวชโอสถ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร
ภาค 4 ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผุ้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2563 ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ มีความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว
เป็นอย่างยิ่ง และดูแลข้าราชการตำรวจภูธรภาค 4ให้เหมือนญาติพี่น้องพร้อมให้ความอบอุ่นแก่ประชาชนทั่ว
ไปตลอดไป ณ ศูนย์ฝึกอบรมฯ ถ.มิตรภาพ อ.เมอง จ.ขอนแก่น