พล.ต.ท.สมพงษ์ ลงพื้นที่ภาคใต้ ตรวจเยี่ยม ตม.จ.ตรัง, จ.พัทลุง และ จ.นครศรีธรรมราช

31

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.62 เวลา 13.15 น.: พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งมอบเงินและสิ่งของบำรุงขวัญแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ณ ตม.จ.ตรัง โดยมี พ.ต.อ.มานะ นาคทั่ง รอง ผบก.ฯปฏิบัติราชการ สตม.,พ.ต.ท.ประยุทธ สิมาธรรม สวญ.ตม.จ.ตรัง และข้าราชการในสังกัด ตม.จ.ตรัง รอรับการตรวจเยี่ยมและให้การต้อนรับ

ต่อมาเวลา 16.00 น. พล.ต.ท.สมพงษ์ฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งมอบเงิน และสิ่งของบำรุงขวัญแก่ข้าราชการตำรวจ ตม.จ.พัทลุง พร้อมกันนี้ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้เดินทางมาร่วมตรวจเยี่ยม และบำรุงขวัญแก่ข้าราชการตำรวจ ตม.จ.พัทลุง โดยมี พ.ต.อ.มานะ นาคทั่ง รอง ผบก.ฯ ปฏิบัติราชการ สตม., พ.ต.ท.เสกสรรค์ ตั้งคงนุช สว.ตม.จ.พัทลุง และข้าราชการตำรวจ ตม.จ.พัทลุง รอรับการตรวจเยี่ยมและให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการ ตม.จ.พัทลุง

ในวันรุ่งขึ้น วันที่ 4 ส.ค.62 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.สมพงษ์ฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งมอบเงินและสิ่งของบำรุงขวัญแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ณ ตม.จ.นครศรีธรรมราช โดยมี พ.ต.อ.มานะ นาคทั่ง รอง ผบก.ฯปฏิบัติราชการ สตม., พ.ต.ต.กฤษณ กลิ่นขจร สว.ตม.จ.นครศรีธรรมราช และข้าราชการในสังกัด ตม.จ.นครศรีธรรมราช รอรับการตรวจเยี่ยมและให้การต้อนรับ

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน