ป่อเต็กตึ๊งเร่งบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้งต่อเนื่อง แจกเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย จังหวัดนครราชสีมา

24

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ ร่วมกับมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยแล้ง รวมจำนวน 1,000 ชุด แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ปักธงชัย อ.คง และ อ.โนนดินแดง จ.นครราชสีมา โดยมีหน่วยงานราชการร่วมในพิธีและในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม–2 กันยายน 62 นี้ มูลนิธิฯ จะเดินทางไปยัง 5 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์,สุรินทร์,ยโสธร,กาฬสินธุ์ และ ขอนแก่น เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง เป็นลำดับต่อไปโดยในปี 2562 นี้ มูลนิธิฯ กำหนดออกเดินทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน “โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง” ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี,นครสวรรค์,นครราชสีมา,ยโสธร,บุรีรัมย์,สุรินทร์,กาฬสินธุ์ และขอนแก่น รวม 8 จังหวัดๆ ละ 1,000 ชุด รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง รวมถึงสาธารณภัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินและเข้าให้ความช่วยเหลือทั้งด้านบรรเทาสาธารณภัยและสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ต่อไปมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”#ติดต่อ-สอบถาม#ทีมงานสื่อสารองค์กร โทร.086-854-1418 สายด่วน ป่อเต็กตึ๊ง 1418