ไฟเขียวงบกว่าพันล้าน
แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ

29

คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ไฟเขียวสร้างแหล่งน้ำโคราชแก้ปัญหาวิกฤตน้ำขาดแคลน

นครราชสีมา…เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 พล.อ.ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนานกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องงบประมาณการสร้างแหล่งน้ำที่โคราช เพื่อรองรับวิกฤตการขาดแคลนน้ำ

โดยมี นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประชุมร่วมกับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับมติที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาน้ำดิบ เพื่อผลิตน้ำประปาที่โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า จากแหล่งน้ำลำตะคองมายังโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า จังหวัดนครราชสีมา ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมาเสนอ วงเงิน 1,046.74 ล้านบาท และให้เทศบาลนครนครราชสีมาประสานสำนักงบประมาณในการพิจารณาสัดส่วนการลงทุนของโครงการ ก่อนนำเข้าประชุม ครม.ต่อไป

ตุ๋ย-อาชญากรรม-นครราชสีมา…รายงาน