ภาพแห่งความประทับใจที่มอบให้ในวันเกษียณราชการ เนื่องในโอกาสงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

26

เมื่อเร็วๆนี้ : พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ ว่าที่นายแพทย์ใหญ่ (สบ.8) โรงพยาบาลตำรวจได้ให้เกียรติ มามอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก ให้กับ นายยรรยง แป้งหอม หัวหน้าพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. ซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ นายยรรยง แป้งหอม ซึ่งป่วยด้วยโรคตับ และถูกรับไว้รักษาตัวในวันเกษียณอายุราชการ ไม่สามารถขึ้นไปร่วมงานเกษียณอายุราชการได้
หลังจากทราบข่าวจากทางคณะกรรมการ ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ท่านจึงได้รีบไปมอบของที่ระลึกให้ถึงที่หอพักผู้ป่วยทำให้เกิดความปลาบปลื้มใจและเป็นขวัญกำลังใจต่อนายยรรยงฯ เป็นอย่างยิ่ง

กำลังใจจากผู้บริหารสูงสุดที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ให้ความใส่ใจและไม่เคยลืมถึงแม้นท่านกำลังจะเกษียณอายุราชการ

Cr.ศูนย์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตำรวจ โทร.02-2076186 “ศูนย์กลางข่าวสาร ประสานฉับไว ใส่ใจประชาชน”

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน