ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 14 ปี

25

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันครบรอบการดำเนินงาน 14 ปี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) โดยมี นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานราชการ สายการบิน และผู้ประกอบการเข้าร่วมในพิธี ณ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB) ทั้งนี้ ทสภ. พร้อมให้บริการเคียงข้างผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ฝ่าวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน