พระราชทานแจกันดอกไม้ให้กับ ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์

14

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานแจกันดอกไม้ให้กับ ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ เนื่องในโอกาส ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น ด้านต้นแบบนักสังคมสงเคราะห์ ของสมาคมหนังสือพิมพส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องบอลลูน 1 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

พร้อมกันนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่

นายอดุล จันทรศักดิ์ อดีตอธิบดีศาลปกครองอุดรธานี ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ด้าน “ต้นแบบนักกฎหมายทำงานเพื่อสังคม”

และ นางพรวรินทร์ นุตราวงศ์ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ด้าน “พยาบาลผู้มีจิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้จากไปอย่างมีความสุข”

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน