(คคบ.) มีมติดำเนินคดี 10 ผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภค

25

วันที่ 25 ก.ย.63 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล : นายอนุชา นาคาศัย รมว.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ครั้งที่ 6/2563 โดยที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้พิจารณาและมีมติให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจ

ด้านอสังหาริมทรัพย์ กรณี

1.ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้บริโภคได้ตามที่ระบุในสัญญา

2.กรณี ก่อสร้างห้องชุดไม่แล้วเสร็จตามสัญญา

ด้านโฆษณา กรณี
1.ซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวแล้วบริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้บริโภค
ได้ เนื่องจากถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร
2.ซื้อบัตรงานคอนเสิร์ตแล้วบริษัทประกาศยกเลิกการจัดงาน

3.จองตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้วบริษัทฯ ยกเลิกเที่ยวบิน เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid -19
4.ซื้อคอร์สเรียนเสริมภาษาอังกฤษแต่บริษัทยกเลิกการเรียนไม่สามารถทำการสอนได้
5.สมัครสมาชิก Be SNApP Privilege Card บัตรสิทธิประโยชน์แต่บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ด้านสินค้าและบริการ กรณี
1.นำรถยนต์เข้ารับบริการซ่อมสี ปรากฏว่าอู่ฯ ดำเนินการซ่อมสีรถยนต์ไม่แล้วเสร็จตามสัญญา
2.สั่งซื้อสินค้าแล้วพบความชำรุดบกพร่อง

3.ทำสัญญาว่าจ้างบริษัทจัดหาพนักงาน ดูแลผู้ป่วย แต่พนักงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และไม่มีพนักงานมาทดแทนผู้ร้องจึงขอยกเลิกสัญญา
 

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน