จิตอาสา

11

น.ส.สลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงพยาบาลพุทธมณฑลเนื่องในวัน “มหิดล” ณ โรงพยาบาลพุทธมณฑล ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีนายวสุ ปริยพาณิชย์ กำนันตำบลศาลายา พร้อมผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,สารวัตรกำนันและประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 62