ปอพ.บก.สส.สตม.บูรณาการร่วมสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ตรวจแรงงานต่างด้าว ตลาดนัดจตุจักร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

56

วันที่ 24 ก.ย.63 เวลา 10.30 น. ณ ห้องศูนย์ TIC ชั้น 4 อาคาร 1 สตม. (สวนพลู) สาธร กทม. : พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.พร้อมด้วย พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น ผบก.สส.สตม., พ.ต.อ.สถิตย์ พรมอุทัย รอง ผบก.สส.สตม. กองกำกับการปฏิบัติการอาชญากรรมพิเศษ (กก.ปอพ.บก.สส.สตม.) ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่ พ.ต.อ.วิทวัส บูรณะ ผกก.ปอพ.บก.สส.สตม., พ.ต.ท.นพดล เจริญทรัพย์, พ.ต.ท.สุชาติ แสงนิล รองผกก.ปอพ.บก.สส.สตม., ว่าที่ พ.ต.ท.รัฐกิตติ์ ศรีนิธิธีรโชติ, พ.ต.ต.สังกาศ ศรีแก้วสว.กก.ปอพ.บก.สส.สตม. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ปอพ.บก.สส.สตม.ได้ร่วมกับสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร (ตลาดนัดจตุจักร) บูรณาการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยสินค้า ว่าไม่มีคนต่างด้าวลักลอบหนีเข้าเมืองซึ่งไม่ผ่านการคัดกรองการตรวจเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามแนวชายแดน มาทำงานในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร

กก.ปอพ.บก.สส.สตม. ได้รับการประสานจาก สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร (ตลาดนัดจตุจักร) แจ้งว่า มีคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรเป็นจำนวนมาก และเกรงว่าบางส่วนอาจลักลอบหลบหนีเข้าเมืองมาทำงาน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 จากคนต่างด้าวซึ่งไม่ผ่านการคัดกรองดังกล่าว ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในตลาดนัดจตุจักร จึงประสานมายัง กก.ปอพ.บก.สส.สตม. ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ปอพ.บก.สส.สตม. จึงวางแผนลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบ โดยใช้ระยะเวลา 2 วัน ในการดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานตลาดฯ ผลการปฏิบัติ ตรวจสอบบุคคลต่างด้าวทั้งสิ้น 76 ราย ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตให้ทำงานถูกต้องตามกฎหมาย

พล.ต.ต.พรชัยฯ ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า สตม. มีมาตรการในการตรวจสอบ กวดขัน และปราบปรามการกระทำความผิดในด้านต่างๆ รวมถึงการเฝ้าระวังบุคคลทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นๆ ที่มีหมายจับและมีเดินทางเข้าออกประเทศไทย หากประชาชนท่านใดพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด กรุณาแจ้งมายัง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507 ซ.สวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 1178 หรือที่ www.immigration.go.th จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน