วัชระฯ จี้ อสส. แจงสัญญาซื้อถุงมือยางของ อคส. ผ่านการตรวจสอบแล้วจริงหรือไม่ และ เหตุใดจึงปล่อยให้รัฐเสียเปรียบเอกชน

40

วันที่ 24 ก.ย.63 : นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึง นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงว่า สำนักงานอัยการสูงสุด ให้มีการตรวจสอบโครงการจัดซื้อถุงมือยาง 125,000 ล้านบาท ที่องค์การคลังสินค้า หรือ อคส. ผู้เซ็นสัญญาอ้างว่าสัญญาได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว โดยการยื่นหนังสือครั้งนี้ นายวัชระฯ ได้แนบสำเนาสัญญาซื้อขายถุงมือยางของ อคส. จำนวน 1 ชุด สำเนาหนังสือที่เคยลงนามร่วมกับ นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ ถึงประธาน.ปปช. เพื่อขอให้เร่งการสอบสวนการทุจริตโครงการจัดซื้อถุงมือยางแสนล้านของ อคส. 1 ชุด และ สำเนาข่าวเวปไซต์ นสพ.ไทยรัฐ รหัส 1931973 อีก 1 ชุดด้วย

นายวัชระฯ กล่าวว่า โครงการจัดซื้อถุงมือยางของ อคส. ที่ พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์ รักษาการ ผอ.อคส.ได้เซ็นสัญญา เลขที่ อคส. 357/2563 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 กับบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นสัญญาที่รัฐเสียเปรียบอย่างมากและส่อทุจริต

โดย พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ฯ อ้างว่าสัญญาที่เซ็นนี้ “จัดทำร่างสัญญาซื้อขายอย่างถูกต้อง ยกร่างจากสัญญาซื้อที่ผ่านการตรวจสอบของสำนักงานอัยการสูงสุด”แล้ว ดังนั้น สำนักงานอัยการสูงสุดจึงควรมีคำตอบให้ประชาชนได้ทราบว่า สัญญาดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วจริงหรือไม่ อัยการคนไหนเป็นผู้ตรวจสอบ และเหตุใดจึงทำให้ฝ่ายรัฐเป็นผู้เสียเปรียบด้วย

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน