กาญจนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมในวันมหิดลทำความสะอาดศูนย์แพทย์รพ.สต.บ้านท่าทุ่งนาตำบลช่องสะเดา

21

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30.น. นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ. เมือง จ.กาญจนบุรี พร้อมผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ประชาชนจิตอาสา ต.ช่องสะเดา ร่วมจัดกิจกรรมในวันมหิดล”พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” พัฒนาทำความสะอาด รพ. สตบ้านท่าทุ่งนาหมู่ 1 ตำบลช่องสะเดาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี

โดยมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา พร้อมรถกระเช้าและพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนท่าทุ่งนารถน้ำและพนักงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ไฟป่าบริเวณ รพ.สต.บ้านท่าทุ่งนา ม.1ต.ช่องสะเดา อ. เมือง จ.กาญจนบุรี