บช.น.แจ้งเส้นทางการจราจรรอบพื้นที่รัฐสภา (เกียกกาย)

22

วันที่ 23 ก.ย.63 : กองบัญชาการตำรวจนครบาล ขอฝากประชาสัมพันธ์ จากกรณีที่มีกลุ่มประชาชนปลดแอกนัดชุมนุมติดตามการ ประชุมพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ย.63 เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ และหาทางหลีก เลี่ยงต่อไป