คำสั่ง ระงับการใช้เส้นทางเข้าออกด่านการค้าชายแดน บ้านพระเจดีย์สามองค์อำเภอสังขละบุรีเป็นเวลา 14 วัน

62

กาญจนบุรี…ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีออก คำสั่ง ระงับการใช้เส้นทางเข้าออกด่านการค้าชายแดน บ้านพระเจดีย์สามองค์อำเภอสังขละบุรีเป็นเวลา 14 วัน หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่พญาตองซู ห่างชายแดนไทย เพียง 5 กิโลเมตร

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงชื่อในหนังสือคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรีฉบับที่ 3719/2563 เรื่อง ระงับช่องทางการใช้เข้ามาในราชอาณาจักร ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ บริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านพระเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายนถึง 5 ตุลาคม 2563 รวมระยะเวลา 14 วัน

โดยมีคำสั่งให้ระงับการใช้ช่องทางสำหรับนำเข้าหรือส่งออกสินค้า ห้ามเคลื่อนย้ายบุคคลหรือผู้ป่วย ผ่านแดนมาในทุกกรณี ทั้งที่บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านพระเจดีย์สามองค์และตามช่องทางธรรมชาติที่ติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ทุกช่องทาง โดยให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรากฎขันอย่างเต็มที่ หากผู้ใดฝ่าฝืนโดยไม่มีเหตุอันสมควร จะมีความผิด ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าว เริ่มบังคับใช้ทันที หลังจากมีข่าวว่าพบชายชาวเมียนมาร์อายุ 17 ปี ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอพญาตองซู ประเทศเมียนมาร์ ห่างจากชายแดนไทยเพียงประมาณ 5 กิโลเมตร มีอาการป่วยและตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด 19 ทำให้จำเป็นที่จะต้องเพิ่มความเข้มงวดตามแนวชายแดน ด่านอำเภอสังขละบุรีซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอพญาตองซู ประเทศเมียนมาร์อย่างเต็มที่

ผู้สื่อข่าวรายเพิ่มเติมต่อว่า ขณะที่บริเวณร้านค้าตามแนวชายแดนบ้านพระเจดีย์สามองค์ ทางกองพลทหารราบที่ 9 ได้เรียกประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ เจ้าของร้านค้า ผู้ประกอบการ และชาวบ้านในพื้นที่ มาเข้าร่วมประชุมพร้อมขอความร่วมมือให้ทำการปิดร้านค้าที่บริเวณชายแดนด่านเจดีย์สามองค์เป็นเวลา 14 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 นี้เป็นต้นไป

รักษพล พุ่มพฤกษ์/ข่าวการเมืองชุมชน…รายงาน