พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและสวนสัตว์ “อควาเรีย ภูเก็ต” เปิดให้บริการแล้ว

23

..บุษบา ภู่สกุล ผู้เชี่ยวชาญ 9 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมงานเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและสวนสัตว์อควาเรีย ภูเก็ตในการนี้ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ Mr. Dato’ Simon Foong  (MD – Aquawalk)  ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟอเรสต้า