เก่งไม่สนวัย “กัปตันปิยะพงษ์” คว้าแชมป์ 200 ม. ศึกสูงอายุไทยแลนด์

29

กัปตัน ปิยะพงษ์ วงศ์ปิยะกุล จากการบินไทย ทำผลงานเยี่ยม คว้าแชมป์ วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 40-44 ปีกีฬาสูงอายุ “ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์” ครั้งที่ 1
การแข่งขันกีฬาสูงอายุ “ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์” ครั้งที่ 1 เข้าสู่ครึ่งทางของการแข่งขัน ซึ่งผลการแข่งขัน กรีฑา ที่ สนามราชมังคลากีฬาสถาน รอบชิงชนะเลิศ วิ่ง 200 ม. รุ่นอายุ 35-39 ปี ทอง สุรเดช บุญลาภ (ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุนครศรีธรรมราช) 23.06 วิ. เงิน จีรพงษ์ เมฆเวียน (ม.เกษตรศาสตร์) 23.32 วิ., ทองแดง สันติ สุคุนุกมัง (สงขลา) 24.75 วิ., รุ่นอายุ 40-44 ปี ทอง ปิยะพงษ์ วงศ์ปิยะกุล (การบินไทย) 23.77 วิ., เงิน ประจักา์ สุขอร่าม (ม.เกษตรศาสตร์) 24.57 วิ., ทองแแดง ธีรพงศ์ ธนะชัยขันธ์ (ล้านนา) 25.74 วิ. , รุ่นอายุ 45-49 ปี ทอง ปกรร์ ณรงค์ (สงขลา) 25.13 วิ., เงิน พุทธจักร โสดาภักดิ์ (เชียงใหม่) 25.71 วิ., ทองแดง นำพล เชื้อชัย (ล้านนา) 25.77 วิ.

เกทบอล ที่ลานหญ้าหน้าสนามการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภท คลาสสิก ประเภททีม รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ทอง ทีมเทศบาลตากฟ้า (นายธงชัย จูมั่น,นายดนัยณัฐ คู่วชิร,นายวันชัย เทียนดี, นายสมัย ภูเต้าเงิน, นางจำเนียร แสงภูพาท, นางอารมณ์ สวัสดี), เงิน ทีมอุดรธานี บี (นายอุทิศ อาบสุวรรณ์, นายสวัสดิ์ บุญรักษ์, นางบุญเรือง คอนขำ, นายธนวัฒน์ เนาวพิพัฒน์กุ, นางณัฐรดา ศิริลิมประพันธ์, นางนงคราญ อามาตย์มนตรี) ทองแดง ทีม คชสารกรูปีร์ (นายธงชัย วงศ์พาบุ, นายเดวิทย์ ไผ่แก้ว, นายชัยณรงค์ บุญค้ม, นายภาสกร แสงโพธิ์แก้ว, นายพิทยา อินทร์ชัย, นายสมบัติ ศรีลาชัย) และ ทีม ระนอง (นางนงลักษณ์ ใจหาญ, นางชมัยพร อนุวัตรยรรยง, นางปราณี โกดี, นางสาวพิชญา สุทธิวงษ์, นายวิเดช รักชิตร, นายอัมพร ลดารัตน์, นายครรชิต อนุวัตรยรรยง, นางสาวกนกวรรณ บุตรศรี), รุ่นอายุ 35-59 ปี
ทอง ทีม เทศบาลตากฟ้า (นายประสิทธิ์ บุญเพ็ง, นายอนันท์ กุลมาลา, นายสมมาตย์ ธนกรโกศล, นายศักดิ์ชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์, นายอำนาจ นิ่มวงศ์, นายภูริทัต วงษ์แก้ว, นายพรภิรมย์ โปรดสูงเนิน, นายกัมพล ไทยเจริญรักษากุล), เงิน ทีมคชสารกรูปีร์ (นายสมควร พันธ์พระ,นายภักดี สายหงส์, นางกฤษณา สายหงส์, นางเหรียญทอง ไผ่แก้ว, นางยุพาลักษมิ์ วรกิตสิทธิสาธร), ทองแดง ทีม พิษณุโลก (นายทรงธรรม เกิดคุณธรรม) นายสุคนธ์ ทับอาจ, นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์อยู่สุข, นายคัมภีร์ ใหญ่โต, นายปัญญา มั่นทับ, นายอนุชา เชื้อต่าย) กับ ทีม เหิรฟ้า (นายกฤษดา เกศาพรหม, นายทองยุทธ มีนะโตรี, นายเอกราช ชัยชนะ, นายวิชิต ผิวอ่อน, นางงามลักษณ์ มิ่งชัย)

ลีลาส ที่ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ รอบชิงชนะเลิศ ประเภท สแตนดาร์ด มาสเตอร์ วัน (อายุ 35-44 ปี) คลาสเอ ทอง มานิตย์ เพิ่มผาสุข กับ กนกลักษณ์ จีรวงศ์สุนทร (กทม.), เงิน ฉลองรัฐ เธียรวัฒนโชติ กับ พัชรี พัฒนพงศ์ (สุราษฎร์ธานี), ทองแดง วทัญญู ชติคามี กับ พูนลักษณ์ เตโชติอัศนีย์ (กระบี่), สแตนดาร์ด มาสเตอร์ วัน (อายุ 35-44 ปี) คลาสบี ทอง มานิตย์ เพิ่มผาสุข กับ กนกลักษณ์ จีรวงศ์สุนทร (กทม.), เงิน ฉลองรัฐ เธียรวัฒนโชติ กับ พัชรี พัฒนพงศ์ (สุราษฎร์ธานี), ทองแดง อัษฎาวุธ แววบุตร กับ อมรรัตน์ สุจริตธรรม (กทม.), ประเภท สแตนดาร์ด มาสเตอร์ วัน (อายุ 35-44 ปี) คลาสซี ทอง กริช วงศ์ขัติยะ กับ พิมลา โสดสถิตย์ (นครราชสีมา), เงิน จรัล วิริยะกุล กับ มณีรัตน์ จิรสุวรรณพงศ์ (กทม.), ทองแดง สหภัส ชมสาร กับ พรรพร เพชรศิริ (กทม.), ประเภท สแตนดาร์ด มาสเตอร์ วัน (อายุ 35-44 ปี) คลาสดี ทอง ศุภชัย พงษ์อินทร์วงศ์ กับ กัลยา วงศ์จร (นครราชสีมา), เงิน อานนท์ ฉัตรศรัทธา กับ จูเลียร์ ซมซี่ (ฝรั่งเศส), ทองแดง ทุน ลิน ไฮท์ กับ สุทธิทิพย์ ศิริโภคาภิรย์ (เมียนมาร์), ประเภท สแตนดาร์ด มาสเตอร์ วัน (อายุ 35-44 ปี) คลาสอี ทอง ศุภชัย พงษือินทร์วงศ์ กับ กัลยา วงศ์จร (นครราชสีมา), เงิน ง ทุน ลิน ไฮท์ กับ สุทธิทิพย์ ศิริโภคาภิรย์ (เมียนมาร์), ทองแดง อานนท์ ฉัตรศรัทธา กับ จูเลียร์ ซมซี่ (ฝรั่งเศส)

ประเภท สแตนดาร์ด มาสเตอร์ ทรี ( อายุ 55-64 ปี) ซิงเกิ้ลแดนซ์ จังหวะวอลซ์ ทอง สุรชัย กฤษณะปิยะวรรณ กับ ปรานอม ตันติกาญจน์ (นครราชสีมา), เงิน บรินทร์ เจนขจรเกียรติ กับ วรรณา สัมพันธ์สกุล (สงขลา), ทองแดง สัตยา ลาภอดิศร กับ สุจิตรา ลาภอดิสร (กทม.), ประเภท สแตนดาร์ด มาสเตอร์ ทรี ( อายุ 55-64 ปี) ซิงเกิ้ลแดนซ์ จังหวะแทงโก้ ทอง สุรชัย กฤษณะปิยะวรรณ กับ ปรานอม ตันติกาญจน์ (นครราชสีมา), เงิน บรินทร์ เจนขจรเกียรติ กับ วรรณา สัมพันธ์สกุล (สงขลา), ทองแดง สัตยา ลาภอดิศร กับ สุจิตรา ลาภอดิสร (กทม.) สแตนดาร์ด มาสเตอร์ ทรี ( อายุ 55-64 ปี) ซิงเกิ้ลแดนซ์ จังหวะ เวียนนีสวอลซ์ ทอง สุรชัย กฤษณะปิยะวรรณ กับ ปรานอม ตันติกาญจน์ (นครราชสีมา), เงิน เนตร เหล็กขนาย กับ วิภารัตน์เหล่าตระกูลงาม (กทม.), ทองแดง บุรินทร์ เจนขจรเกียรติ กับ วรรณา สัมพันธสกุล (สงขลา), สแตนดาร์ด มาสเตอร์ ทรี ( อายุ 55-64 ปี) ซิงเกิ้ลแดนซ์ จังหวะ สโลว์ ฟอกซ์ทรอท ทอง สุรชัย กฤษณะปิยะวรรณ กับ ปรานอม ตันติกาญจน์ (นครราชสีมา),เงิน คูซากาว่า ยูกิโอะ กับ จินต์พัฒน์ แก้วนิลกุล (กทม.), ทองแดง บุรินทร์ เจนขจรเกียรติ กับ วรรณา สัมพันธสกุล (สงขลา), สแตนดาร์ด มาสเตอร์ ทรี ( อายุ 55-64 ปี) ซิงเกิ้ลแดนซ์ จังหวะ ควิกสเต็ป ทอง สุรชัย กฤษณะปิยะวรรณ กับ ปรานอม ตันติกาญจน์ (นครราชสีมา),เงิน บุรินทร์ เจนขจรเกียรติ กับ วรรณา สัมพันธสกุล (สงขลา), ทองแดง สมใจ โยงราช กับ ชมัยพร วรรณศิลป์ (ตรัง), สแตนดาร์ด มาสเตอร์ ทรี ( อายุ 55-64 ปี) คลาสดี ทอง ณรงค์ สว่างปัญญา กับ จารุณี สว่างปัญญา (ขอนแก่น), เงิน วสันต์ กลัดแก้ว กับ สุณีย์ อูเอซึจิ (กทม.), ทองแดง อภิชา ศรีนรา กับ ธนสร รุ่งอุดมสินสกุล (กทม.), สแตนดาร์ด มาสเตอร์ ทรี ( อายุ 55-64 ปี) คลาสอี ทอง ณรงค์วิทย์ สว่างปัญญา กับ จารุณี สว่างปัญญา (ขอนแก่น), เงิน วสันต์ กลัดแก้ว กับ สุณีย์ อูเอซึจิ (กทม.), ทองแดง อภิชา ศรีนรา กับ ธนสร รุ่งอุดมสินสกล (กทม.)

ประเภทลาตินอเมริกัน มาสเตอร์ ทู (อายุ 45-54 ปี) ซิงเกิ้ลแดนซ์ จังหวะ ช่า – ช่า – ช่า ทอง มนตรี บัวบาล กับ ภรณี แก้วแดง (ประจวบคีรีขันธ์), เงิน วีระวัฒน์ รุจิรกุล กับ อังคณา ซีตันติเวช (กทม.), ทองแดง กิตตินันท์ ยะตินันท์ กับ พัทธนันท์ ปัณฑาทรัพย์กุล (กทม.), ประเภทลาตินอเมริกัน มาสเตอร์ ทู (อายุ 45-54 ปี) ซิงเกิ้ลแดนซ์ จังหวะรุมบ้า ทอง มนตรี บัวบาล กับ ภรณี แก้วแดง (ประจวบคีรีขันธ์), เงิน วีระวัฒน์ รุจิรกุล กับ อังคณา ซีตันติเวช (กทม.), ทองแดง กิตตินันท์ ยะตินันท์ กับ พัทธนันท์ ปัณฑาทรัพย์กุล (กทม.), ประเภทลาตินอเมริกัน มาสเตอร์ ทู (อายุ 45-54 ปี) ซิงเกิ้ลแดนซ์ จังหวะ พาโซโดเบ้ ทอง มนตรี บัวบาล กับ ภรณี แก้วแดง (ประจวบคีรีขันธ์), เงิน เมือง ลาภชีวะสิทธิฉัตร กับ รำเพย อิ่มสุดใจ (พิษณุโลก), ทองแดง วิชยุตม์ สิริยานนท์ กับ รำไพ ชื่นอร่ม (กทม.), ประเภทลาตินอเมริกัน มาสเตอร์ ทู (อายุ 45-54 ปี) ซิงเกิ้ลแดนซ์ จังหวะ ไจว์ฟ ทอง มนตรี บัวบาล กับ ภรณี แก้วแดง (ประจวบคีรีขันธ์), เงิน เมือง ลาภชีวะสิทธิฉัตร กับ รำเพย อิ่มสุดใจ (พิษณุโลก), ลาตินอเมริกัน มาสเตอร์ ทู (อายุ 45-54 ปี) คลาสซี ทอง สถาพร อ่อนสนิท กับ กรกนก เกลี้งรัตน์ (ตรัง), เงิน เมือง ลาภชีวะสิทธิฉัตร กับ รำเพย อิ่มสุดใจ (พิษณุโลก), ลาตินอเมริกัน มาสเตอร์ ทู (อายุ 45-54 ปี) คลาสซี ทอง ศุภชัย พงษ์อินทร์วงศ์ กับ กัลยา วงศ์จร (นครราชสีมา), เงิน อานนท์ ฉัตรศัทธา กับ จูเลียร์ ซมซี่ (ฝรั่งเศส), ทองแดง ธนาเสฎฐ์ ศรีรัฐวัฒนากูล กับ คุณากร จิรปฐมาภรณ์ (กทม.), ลาตินอเมริกัน มาสเตอร์ ทู (อายุ 45-54 ปี) คลาสดี ทอง อานนท์ ฉัตรศัทธา กับ จูเลียร์ ซมซี่ (ฝรั่งเศส), เงิน ศุภชัย พงษ์อินทร์วงศ์ กับ กัลยา วงศ์จร (นครราชสีมา), ทองแดง ธนาเสฎฐ์ ศรีรัฐวัฒนากูล กับ คุณากร จิรปฐมาภรณ์ (กทม.)

ประเภทลาตินอเมริกัน มาสเตอร์ 6 (อายุ 65 ปีขึ้นไป) ซิงเกิ้ลแดนซ์จังหวะ ช่า – ช่า – ช่า ทอง วัลลภ สิทธิบดี กับ คัทลียา ธราสุวรรณ (สมุทรปราการ), เงิน วิชยุตม์ สิริยานนท์ กับ รำไพ ชื่นอร่าม (กทม.), ประเภทลาตินอเมริกัน มาสเตอร์ 6 (อายุ 65 ปีขึ้นไป) จังหวะ รุมบ้า ทอง วิชยุตม์ สิริยานนท์ กับ รำไพ ชื่นอร่าม (กทม.), เงิน ง วัลลภ สิทธิบดี กับ คัทลียา ธราสุวรรณ (สมุทรปราการ)

โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 7 ทำการแข่งขันทั้งหมด 8 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑาที่ ราชมังคลากีฬาสถาน สนาม 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย เริ่มเวลา 06.30 น. รอบชิงชนะเลิศ 23 รายการ ,แบดมินตัน ที่ พระราม 2 ฮอลล์ เซ็นทรัลพระราม 2 เริ่มเวลา 11.00 น. รอบสอง ,กีฬาบาสเกตบอลที่ศูนย์ฝึกกีฬาในร่มการกีฬาแห่งประเทศไทย เร่มเวลา 13.00 น. รอบแรก ,กีฬาฟุตบอลที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย เริ่มเวลา 16.00 น. รอบแบ่งกลุ่ม,กีฬาเปตอง ที่ สนามเปตอง กกท. เริ่มเวลา 08.30 น. แข่งขันรอบแรกประเภชูตติ้งชาย- หญิง, กีฬาตระกร้อ ที่ โดมหน้าอินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก กกท. เริ่มเวลา 10.00 น. รอบแบ่งกลุ่ม, กีฬาว่ายน้ำ ที่ สระว่ายน้ำกกท. เริ่มเวลา 09.00 น. รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ,กีฬาวู้ดบอล ที่ สนามไทยญี่ปุ่น-ดินแดง เริ่มเวลา 08.30 น. รอบ 1 และรอบสอง ประเภทบุคคลชายและหญิง , รอบชิงชนะเลิศ 2 รายการ ประเภทนับจำนวนตีคู่ผสมรุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ครอสบี และประเภทคู่ผสมรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ครอสซี
วันที่ 8 กีฬาแบดมินตัน ที่ พระราม 2 ฮอลล์ เซ็นทรัลพระราม 2 เริ่มเวลา 11.00 น. รอบก่อนรองชนะเลิศ,กีฬาบาสเกตบอล ที่ศูนย์ฝึกกีฬาในร่มการกีฬาแห่งประเทศไทย เริ่มเวลา 13.00 น. รอบรองชนะเลิศ,กีฬาฟุตบอล ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย เริ่มเวลา 14.00 น. รอบแบ่งกลุ่ม,กีฬาเปตอง ที่ สนามเปตอง กกท. เริ่มเวลา 08.30 น. ประเภทคู่ชายและคู่หญิง รอบแรก ,กีฬาตระกร้อ ที่ โดมหน้าอินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก กกท. เริ่มเวลา 12.15 น. รอบชิงชนะเลิศ ประเภทคู่ 61 ปีขึ้นไป, เดี่ยว 61 ปีขึ้นไป และประเภทเดี่ยว 50-55 ปี ,กีฬาว่ายน้ำ ที่ สระว่ายน้ำกกท. เริ่มเวลา 09.00 น. รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ,กีฬาเทเบิลเทนนิส ที่ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เริ่มเวลา 09.00 น. รอบแบ่งกลุ่ม ,กีฬาวู้ดบอล ที่ สนามไทยญี่ปุ่น-ดินแดง เริ่มเวลา 08.30 น.รอบชิงชนะเลิศ ประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิง