อยุธยาเร่งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อสร้างเป็นสัตว์เศรษฐกิจ สร้างชื่อเสียง และสร้างรายได้

9

เวลา 10.30 น. วันที่ 17 กันยายน 2563 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัว ลงในลำคลองบางแก้ว ที่ท่าน้ำหน้าวัดท่าตอ อ.มหาราช เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งลำคลองบางแก้ว ถือเป็นลำคลองสายหลัก ไหลเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำลพบุรี ปัจจุบันยังมีสภาพที่สมบูรณ์ เพราะว่าประชาชนสองฝั่งคลอง ตระหนักถึงความสำคัญในทรัพยากรทางธรรมชาติ จึงได้ร่วมกันดูแลแหล่งน้ำอย่างดี

ทั้งนี้นายประมวล มีแป้น ประมง จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติ กำหนดให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ และเพื่อรณรงค์ให้ ประชาชนได้ตระหนัก ถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยในส่วนของ จ.พระนครศรีอยุธยา เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดียิ่ง จึงได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เป็นจำนวนมากในวันนี้

อย่างไรก็ตามในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทั้งปลาและกุ้ง อยู่เป็นประจำ ทั้งในเขตแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำน้อย และลำคลองสาขา รวมถึงแหล่งน้ำตามธรรมชาติ มาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้สัตว์น้ำเจริญเติบโต ขยายพันธุ์ และเมื่อชาวบ้านได้ทำประมงอย่างถูกวิธี ทำให้ปลาและกุ้งตามธรรมชาติ กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ในการประกอบอาหารพื้นบ้าน ขายแก่นักท่องเที่ยว สร้างชื่อเสียงและสร้างเงินสร้างรายได้ เป็นอย่างมาก