คณะผู้บริหาร กปน.เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชเพื่อกราบทูลผลการดำเนินงานโครงการ “บวร” พร้อมมอบตู้น้ำดื่มเย็น

21

คณะผู้บริหาร กปน. เข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช เพื่อกราบทูลผลการดำเนินงานโครงการ “บวร ( บ้าน วัด โรงเรียน ) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำคณะผู้บริหาร กปน. เข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช เพื่อกราบทูลผลการดำเนินงานโครงการ “บวร ( บ้าน วัด โรงเรียน ) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

นอกจากนี้ กปน. ได้มอบตู้น้ำดื่มเย็นให้วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ซึ่งสามารถลดการใช้น้ำในโครงการ บวร ปี 1 ได้เป็นอันดับ 2 ด้วยปริมาณการใช้น้ำที่ลดลงถึง 42.67% เพื่อเป็นผู้นำต้นแบบในการต่อยอดโครงการน้ำประปาดื่มได้ ซึ่งจะช่วยลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก รวมถึงเข้าล้างถังพักน้ำ จำนวน 13 ถัง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย