แรงทะลุพิกัด “นิตินัย” ทีมชาติทะลุตัดเขือกปันจักสีลัตปทท.

5

“มั่ง” นิตินัย ถ้ำแก้ว คู่แฝดคนพี่ดีกรีทีมขาติเหรียญทองซีเกมส์ 2019 จากเมืองน้ำดำ คว้าชัยชนะทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ เช่นเดียวกับ แฝดน้อง “มี” นิธินัย ถ้ำแก้ว จากทีมเดียวกัน

การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เมื่อวันที่ 16 ก.ย. ที่แคท คอนเวนชั่น ฮอลล์ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ กทม.เป็นการแข่งขันวันที่ 3 ประเภทต่อสู้ รอบ 8 คนสุดท้าย

รุ่น เอ ชาย 45-50 กก. “มั่ง” นิตินัย ถ้ำแก้ว คู่แฝดคนพี่ดีกรีทีมขาติเหรียญทองซีเกมส์ 2019 (เมืองน้ำดำ) ชนะ นนทวัตฒ์ ดอกพุฒ (มกช.วิทยาเขตกรุงเทพ) ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ

ส่วน รุ่น บี ชาย 50-55 กก. “มี” นิธินัย ถ้ำแก้ว คู่แฝดคนน้อง (เมืองน้ำดำ) ชนะ กันต์กวี ภูเซซัง (มกช.วิทยาเขตกรุงเทพ) ทะลุเข้ารอบตัดเขือกเข่นเดียวกับพี่ชาย

รุ่น อี ชาย 65-70 กก. ส.ท.พรเทพ พูลแก้ว เหรียญทองซีเกมส์ 2015 (กองทัพบก) ชนะ ปรณิน สิริภากุลธาดา (ปันจักสีลัตกรุงเก่า) ผ่านเข้ารอบ 4 คนสุดท้ายได้สำเร็จ

ด้าน รุ่น บี หญิง 50-55 กก. อารียา ชาญพงษ์พันธ์ (มกช.วิทยาเขตกรุงเทพ) ชนะ อรอนงค์ จันทร์เงิน (อิงคยุทธบริหาร) ทะลุเข้ารอบตัดเชือก

ส่วนผลคู่อื่นๆ มีดังนี้ รุ่น เอ ชาย 45-50 กก. กำพล แก้วเกาะสะบ้า (มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง) ชนะ โชคชัย คีรีนวพันธ์ุ (ชมรมกีฬาปันจักสีลัต แม่ฮ่องสอน) สุรชาติ เปาะมะ (มกช.วิทยาเขตยะลา) ชนะ มัรกัง วาเล็ง (ปันจักสีลัตจังหวัด สมุทรสาคร)

รุ่น บี ชาย 50-55 กก. ปฏิภาณ เงินพันธุ์ (ชมรมกีฬาปันจักสีลัต จังหวัดนครสวรรค์) ชนะ ทักษิณ บุญมี (ปันจักสีลัตกรุงเก่า) คณิน อันทับทิม (ม.ราชภัฏนครราชสีมา) ชนะ นัชรุดดีน นิภานิ (มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง)
อาฟีกีน แซนา (มกช.วิทยาเขตยะลา) ชนะ จักรกฤษณ์ ประสพสิน (จังหวัดมหาสารคาม)

รุ่น เอส หญิง 40-45 กก. นูรีซัน ลอเซ็ง (มกช.วิทยาเขตยะลา) ชนะ สโรชา หมื่นริน (มกช.วิทยาเขตชุมพร) ฑิฆัมพร โตสารเดช (ม.ราชภัฏนครราชสีมา) ชนะ แวซูไรดะ แวสะแลแม (พลบดี) อักษรสวรรค์ ร้ายไธสงค์ (เพชรหนองกี่) ชนะ อมรรัตน์ บุญรัตน์ (มกช.วิทยาเขตกรุงเทพ)

รุ่น บี หญิง 50-55 กก. สุกัญญา พรหมเพชร (พลบดี) ชนะ ปลิตา สุดเสียงสังข์(มกช.วิทยาเขตสมุทรสาคร) กนกพร จันทร์พิลา (มกช.วิทยาเขตยะลา) ชนะ พิมพ์มาดา เงินมาก (ปันจักสีลัตกรุงเก่า)

รุ่น ซี หญิง 55-60 กก. ชีวาพร คุณเลิศ (ชมรมกาฬสินธุ์) ชนะ ฐิติมา ประจง (ม.ราชภัฏนครราชสีมา) ปภาวิณี เกื้อก่อบุญ (กองทัพบก) ชนะ เสาวณี จันทรมุณี (พลบดี) นุชมิริน ทองสวัสดิ์ (มกช.วิทยาเขตยะลา) ชนะ ปลิตา สุดเสียงสังข์ (มกช.วิทยาเขตสมุทรสาคร)

รุ่น อี ชาย 65-70 กก.ณัฐวุฒิ เชชเอม (มกช.วิทยาเขตกรุงเทพ) ชนะ นัฐวุฒิ พรนิคม ( มกช.วิทยาเขตมหาสารคาม) สุรศักดิ์ ดอกคำ (ม.ราชภัฏนครราชสีมา) ชนะ อิทธิพล กิจประเสริฐ (ปันจักสีลัตจังหวัด สมุทรสาคร)

รุ่น เอฟ ชาย 70-75 กก. กูอิบรอเฮม กูบาฮา (กองทัพบก) ชนะ พัชรพล อุดรพันธ์ุ (มกช.วิทยาเขตกรุงเทพ) พรอนันต์ ศรีสกุล (มกช.วิทยาเขตกีฬาชัยภูมิ) ชนะ สุริยา เภอเกลี้ยง (รักบ้านเกิดยะลา) วีรยุทธ ทองนอก (ม.ราชภัฏนครราชสีมา) ชนะ นรพนธ์ ช่วยคงทอง (มกช.วิทยาเขตมหาสารคาม)

รุ่น จี ชาย 75-80 กก. ธนพล ชูพยัคฆ์ (ชมรมกีฬาปันจักสีลัต จังหวัดนครสวรรค์) ชนะบาชีร มะเซ็ง (ปันจักสีลัตโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี) สุรินธร ดำเปล่า (มกช.วิทยาเขตตรัง) ชนะ อุดมศักดิ์ บุญน้อม (มกช.วิทยาเขตสมุทรสาคร) มูฮัมหมัดศือบรี บ่าวเต๊ะ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ชนะ ภูมิศักดิ์ งันเกาะ (ม.ราชภัฏนครราชสีมา) พงศ์นรินทร์ ศรีโครต (กองทัพบก) ชนะ สุพชร มะมา (มกช.กรุงเทพ)