พิธีลงนาม MOU ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ กับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

5

วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ : พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และพลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้เกียรติลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ

การจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกัน ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ กับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม นับเป็นครั้งที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เพื่อบูรณาการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี ร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยในห้วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

ได้มีการบูรณาการด้านการฝึกอบรมการบินระบบอากาศยานไร้คนขับร่วมกันถึง 6 รุ่น โครงการวิจัยเป้าระยะไกลเพื่อสนับสนุนการสืบสวนแสวงหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางทะเล และโครงการวิจัย DSI MAP EXTEND เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมในการตรวจสอบตำแหน่งที่ดิน นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนงานด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษในคดีสำคัญอีกหลายคดี อาทิเช่น คดีวัดพระธรรมกาย คดีเหมืองแร่ทองคำ และคดีการบุกรุกที่ดินของรัฐ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เป็นต้น

การลงนามบันทึกความเข้าใจในวันนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่ทั้งสองหน่วยงานจะได้ต่อยอดความร่วมมือกันอีกครั้ง เพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ทั้งในการพัฒนาเครื่องมือ และบุคลากรในการสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน