พิธีมอบถ้วยรางวัลโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี’63 “กีฬาของประชาชนและคนราชสีห์”

4

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 “กีฬาของประชาชน และคนราชสีห์”

โดยจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 4 ชนิดกีฬา คือ กีฬาฟุตบอลชาย กีฬาวอลเลย์บอลหญิง กีฬาเปตองทีมชาย กีฬาเปตองทีมหญิงและกีฬาพื้นบ้าน โดยมีนางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กล่าววัตถุประสงค์ ในการดำเนินโครงการฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2563 “กีฬาของประชาชน และคนราชสีห์” ในฐานะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฯ ในระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา