รองผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร

8

สืบเนื่องมาจากเมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช : นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร

และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เสน่ห์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช” ในการสัมมนาเรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

Cr.ธีรพล ปลื้มถนอม
สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน