การประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและอยู่อาศัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์

18

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและอยู่อาศัยในจังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมีนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง