ผบ.ตร.มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องชมเชย และเชิดชูเกียรติ

49

ผบ.ตร.มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องชมเชย และเชิดชูเกียรติ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน ของตำรวจ ( กต.ตร.กทม.)

วันนี้ วันศุกร์ที่ 23 ส.ค.62 เวลา 12.30 น.ณ ห้อง อุลตร้า แอเรียน่า (ULTRA ARENA) ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้า โชว์ดีซี (SHOW DC) : พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องชมเชย และเชิดชูเกียรติ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน ของตำรวจ ( กต.ตร.กทม.) โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.น.,พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รอง ผบช.น.,พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ ผบก.อก.บช.น.,ผบก.น.1-9,คณะ กต.ตร.สถานีตำรวจ ในสังกัด บก.น.1-9 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ในงานยังมีการแสดงนิทรรศการผลงานของ กต.ตร.ของแต่ละ กองบังคับการ


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องชมเชยและเชิดชูเกียรติ ในคุณงามความดีที่คณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานของตำรวจ (กต.ตร.) ทั้งในส่วนของคณะ กต.ตร.กทม. และ กต.ตร.สน.ฯ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล จากผลงานความร่วมมือของคณะ กต.ตร. ซึ่งประกอบด้วยภาคประชาชน และข้าราชการตำรวจเป็นคณะ กต.ตร.บก.น.1-9 และ เป็นคณะ กต.ตร.ทั้ง 88 สถานีตำรวจใน บช.น.ได้ดำเนินการเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้ง ทั้ง 6 ด้านตามระเบียบการปฏิบัติ คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ปี 2549 ข้างต้น ก่อประโยชน์ให้ประชาชน และราชการตำรวจ พร้อมหน่วยงานราชการอื่นที่ร่วมมือกันปฏิบัติงานในชุมชน ท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดความรักสามัคคี และการพัฒนาสังคมร่วมกัน ระหว่าง ตำรวจกับประชาชน ที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับท้องถิ่นและชุมชนใน 6 ด้าน ดังนี้

1.ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

2.ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน

3.ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

4.ด้านการจราจร

5.ด้านการดูและและสาธารณะสมบัติ

6.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

จากการดำเนินการของเครือข่ายภาคประชาชน กต.ตร.กทม. อนุ กต.ตร. บก.น.1-9 กต.ตร.สน.ฯ ทั้ง 88 สน.ฯ ในสังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล มีผลการปฏิบัติทั้ง 6 ด้านดังกล่าวข้างต้นอย่างเป็นรูปธรรม และก่อประโยชน์ให้แก่ตำรวจทั้ง 9 กองบังคับการ โดยได้จัดให้มีการมอบโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมีมติจัดให้มีการประชุมใหญ่ของ คณะ กต.ตร. ในสังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล ประจำปี 2562

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน