ระวังทุกฝีเก้า “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์” กักตัว 14 วัน ป้องกัน “โควิด-19 เข้ม”

7

“สองล้อ” ยึดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของ “ศบค.” อย่างเคร่งครัด พร้อมเดินหน้าจัดศึกจักรยานทางไกล “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์” วันที่ 6-16 ตุลาคม เส้นทาง “สมุทรสงคราม – เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร – ระนอง – สุราษฎร์ธานี” นักกีฬาต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน พร้อมทั้งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเกินทางภายใน 72 ชั่วโมง

คณะทำงานฝ่ายจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020” เส้นทางจังหวัดสมุทรสงคราม – เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร – ระนอง และสุราษฎร์ธานี ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-16 ตุลาคม 2563 นำโดย นาวาเอก พรหมเมธ อติแพทย์ เลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้เข้าชี้แจงถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการจัดการแข่งขันต่อที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 7/2563 ที่ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอกสมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นประธานในการประชุม ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วน ในประเด็นการเดินทางเข้ามาในประเทศของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ต่างชาติในสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายพื้นที่

ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติในมาตรการที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มาก่อนหน้านี้แล้ว โดยทีมต่างชาติที่เดินทางเข้ามาร่วมการแข่งขันจะต้องดำเนินการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนการเดินทางมาประเทศไทยภายใน 72 ชั่วโมง จัดทำประกันการรักษาโควิด-19 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3.1 ล้านบาท และที่สำคัญจะต้องเข้ารับการกักตัวในสถานที่ Alternative State Quarantine (ASQ) ที่ทางสมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดเตรียมไว้เป็นเวลา 14 วันตามมาตรการของ ศบค.
“เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ มีความเห็นว่า การเตรียมการโดยเฉพาะในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อีกทั้งยังเป็นการจัดการแข่งขันในระบบปิด จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา เจ้าหน้าที่ หรือผู้เข้าร่วมในพิธีต่าง ๆ เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ ที่การแข่งขันเริ่มต้นและสิ้นสุด ในขณะที่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ ก็จะอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายแพทย์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะผู้จัดการแข่งขันแล้ว ก็ยังจะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดในแต่ละพื้นที่ เข้ามาร่วมดำเนินการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

“นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นว่า การจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020 ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันระดับนานาชาติ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะแสดงศักยภาพความเข้มแข็งด้านสาธารณสุข การป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเปิดประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ผสมผสานไปกับรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19”

“จากผลสรุปในที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ดังกล่าว ขั้นตอนต่อไปกระทรวงการต่างประเทศ ก็จะออกหนังสือแจ้งไปยังสถานทูตและสถานกงศุลในประเทศต่าง ๆ ที่แต่ละทีมจะเดินทางเข้ามาร่วมการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นจากทวีปยุโรป, อเมริกา, เอเชีย ดำเนินการอนุมัติวีซ่าให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมตัวเดินทางเข้ามายังประเทศไทย โดยกำหนดว่าทีมชายจะต้องเดินทางถึงเมืองไทยอย่างช้า ในวันที่ 18 กันยายน และทีมหญิง จะต้องเดินทางมาถึงเมืองไทยไม่เกินวันที่ 28 กันยายน เพื่อให้ครอบคลุมกำหนดการกักตัว 14 วันก่อนการแข่งขัน”

ทั้งนี้ สมาคมกีฬาจักรยานฯ กำหนดแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิฟ ซอฟเฟอรีน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี

สำหรับการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภททีมชาย แข่งขัน 6 สเตจ ระหว่างวันที่ 6-11 ตุลาคม เส้นทางจากจังหวัดสมุทรสงคราม – เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร – ระนอง และสุราษฎร์ธานี ระยะทางรวม 939 กม. ส่วนประเภททีมหญิง แข่งขัน 3 สเตจ ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม เส้นทางภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทางรวม 261.90 กม. รวมระยะทางทั้งสิ้น 1,200.90 กม.

ขณะเดียวกัน สมาคมกีฬาจักรยานฯ เตรียมจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ (ใจเกินร้อย) และการแข่งขันจักรยาน “ปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal สนามที่ 1 ที่อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน ซึ่งมีความพิเศษต่างจากการแข่งขันที่ผ่าน ๆ มาคือ สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะพิจารณาคัดเลือกนักปั่นฝีมือดีจากการแข่งขันจักรยาน “ปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All” ร่วมทีมเดอะ มาสเตอร์ เทสต์ เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020” ประเภททีมชาย ระหว่างวันที่ 6-11 ตุลาคม

ล่าสุด หลังจากปิดรับสมัครแล้ว นักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขันเสือภูเขาทางเรียบ (ใจเกินร้อย) ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน มีจำนวน 317 คน และนักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขัน “ปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All” ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน มีจำนวน 270 คน สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ www.thaicycling.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ โทร.0-2719-3340-2