รองผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563

10

วันที่ 10 ก.ย.63 เวลา 13:30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช : นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2563

Cr.ธีรพล ปลื้มถนอม
สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน