สาธารณสุขจับมือเซ็นทรัลโคราช จัดตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์

10

กระทรวงสาธารณสุขจับมือห้างเซ็นทรัลโดคราช จัดโครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ เป็นการสนับสนุนสุขภาวะที่ดี สร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ

นครราชสีมา…เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก บริเวณ ชั้น 4 Korat Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญ สุขภาพพระสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา “จัดโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ – สามเณรที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย” นำโดยพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายคณะสงฆ์ พระสีหราชสมาจารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคา มินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศน์ เขตสุขภาพที่ 9 นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์

ทั้งนี้มีคุณเศรษฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา กล่าวสนับสนุนการจัดโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ – สามเณรที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย ในครั้งนี้ด้วย

โดยบรรยากาศภายในงานมีพระสงฆ์-สามเณร รวมถึงพุทธศาสนิกชนชาวโคราชเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก สำหรับวัตถุประสงค์ การจัดโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ – สามเณรที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย เพื่อให้พระสงฆ์ – สามเณรเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง (Health Literacy) เพื่อให้พระสงฆ์ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี พร้อมทั้งได้รับสมุดตรวจสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านสุขภาพของพระสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์อาพาธเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ การสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการปวารณาของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ

คุณเศรษฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา กล่าวว่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงสาธารณสุข ใช้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เป็นสถานที่ในการจัดโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ – สามเณร ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย โดยทางศูนย์การค้าฯ ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนทางพระพุทธศาสนา มาโดยตลอด

อาทิ กิจกรรมทำหน้ากากผ้า 1,000 ชิ้น ถวายพระสงฆ์-สามเณร , กิจกรรมตักบาตรทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา , กิจกรรมห่มผ้าพระเจดีย์เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาที่ทำเป็นประจำทุกปี เป็นต้น ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ได้ให้การสนับสนุนในการอุปัฏฐากด้านสุขภาพพระสงฆ์ – สามเณร ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย เพื่อให้พระสงฆ์มีสุขภาวะที่ดี เป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคมต่อไป

ตุ๋ย-อาชญากรรม-นครราชสีมา…รายงาน