ทนายสงกานต์ พา น.ศ.เทคโนฯ ชัยนาท แห่ร้อง ดีเอสไอ.เอาผิดผู้บริหารหลังเรียนจบแล้วสมัครงานไม่รับมีปัญหาวุฒิฯ ปลอม

32

วันที่ 8 ก.ย.63 เวลา 09.30 น. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ถ.แจ้งวัฒนะ : นายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมพานักศึกษา กว่า 100 ราย เข้าร้องทุกข์กับ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ, ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม และ นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีถูกหลอกจากการโฆษณาทั้งในระบบคอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชันไลน์

ในการเปิดหลักสูตร ปวช.และ ปวส.ให้ศึกษาในวิทยาเขตนอกพื้นที่ตังหวัดชัยนาท ตามหลัก สูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท โดยต้องลงทะเบียนเรียนเป็นเงิน 4 หมื่นบาท แต่ระหว่างที่นักศึกษาเข้ารับการศึกษาอ้างว่ามีความจำเป็นต้องเลิกกิจการกระทันหัน และปฏิเสธความรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้มีนิสิต-นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ต้องเสียเงินไปให้โดยเปล่าประโยชน์

สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท เปิดสอน หลักสูตรให้ศึกษาเป็นศูนย์การเรียนหลายแห่ง เช่น ในจังหวัดสมุทรสาคร เพชรบุรี นครสวรรค์ ราชบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม ที่อยู่นอกจากจังหวัดชัยนาทมาเป็นเวลา 6 ปี มีนักศึกษา 4 รุ่น จำนวนกว่า 700 คน ซึ่งเป็นการ เปิดศูนย์การเรียนรู้โดยไม่ได้ขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกาศนียบัตรที่รับรองการจบการศึกษาระดับ ปวช.และปวส.ดังกล่าวนั่น จึงไม่มีในสาระบบความของผู้จบการศึกษาในระดับปวช. และ ปวส.แต่อย่างใด ถือเป็นการหลอกลวงประชาชน และเป็นการร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิ หรือ เอกสารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับความเสียหายโดยเจตนา

การกระทำของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ถือว่าเป็นการร่วมกันกระทำความผิดทางอาญา ต่างกรรมต่างวาระ ตาม ป.อ. มาตรา 83 มาตรา91,มาตรา341,มาตรา 343,มาตรา 265 และความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาตรา14 (1) และความผิดอื่นๆ ที่เกียวข้อง

ที่ผ่านมา นักศึกษาผู้เสียหาย ได้ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนในแต่ละท้องที่แล้ว แต่ปรากฏว่าคดีไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ประกอบกับคดีนี้มีความสลับซับซ้อน และลักษณะการกระทำเป็น กระบวนการ แบ่งหน้าที่กันทำและเป็นขั้นเป็นตอนตลอดจนมีผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากและหลายหน่วยงานในการร่วมกันโฆษณาหลอกลวงประชาชนที่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของตนและคุณวุฒิทางการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน เป็นการหลอกลวงให้เสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก นับเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อแวดวงทางการศึกษาของไทย จึงมาร้องทุกข์กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อพิจารณารับเป็นคดีพิเศษต่อไป

น.ส.จิรพชร พุ่มกลิ่น หนึ่งในผู้เสียหาย เปิดเผยว่า ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับตนเอง เพราะนักศึกษาทุกคนต้องการเรียนเพื่อเอาความรู้และวุฒิการศึกษาไปต่อยอดการทำงาน และสมัครงาน

นายเจตน์ เลขาฯ รมว.ศธ. กล่าวว่า จะดำเนินคดีกับเจ้าของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาทให้ถึงที่สุด เพราะเป็นนำกระทรวงศึกษาธิการไปทำให้ชื่อเสียงเสื่อมเสีย ส่วนการเยียวยานักศึกษาผู้เสียหาย จะให้ไปลงทะเบียนเรียน หรือโอนหน่วยกิตเรียนกับสถาบันอาชีวะแห่งอื่นของรัฐบาลที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับ

ด้าน พ.ต.ท.กรวัชร์ฯ อธิบดี ดีเอสไอ. กล่าวว่า จะสอบสวนรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นกับกรณีดังกล่าวก่อน หากเข้าหลักเกณฑ์จะนำเรื่องสู่คณะกรรมการคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาเป็นคดีพิเศษต่อไป

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน