“บิ๊กอู๊ด” ห่วงใยชาวต่างชาติ แจ้งข่าวด่วนที่สุด วีซ่าตามที่กำหนดไว้ มาต่อวันไหนวันอนุญาต เริ่มนับวันอนุญาตพร้อมกันคือ 27 ก.ย.63

20

ที่กองงานโฆษก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ โฆษก สตม./พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รองโฆษก สตม./พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี รองโฆษก สตม./พ.ต.อ.หญิง ทิพวรรณ โยมา เลขานุการกองงานโฆษก สตม./พ.ต.ต.หญิง พัชรี ศรีเผือก ผู้ช่วยเลขานุการกองงานโฆษก สตม. ร่วมกันเปิดเผยว่า พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.มีความห่วงใยในการอยู่ต่อในราชอาณาจักรของคนต่างชาติทุกประเทศ ที่อยู่และติดค้างในประเทศไทยอันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ภัยโรคระบาดโควิด19 ทั่วโลก และตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับล่าสุด จะหมดการอนุญาตให้คนต่างชาติอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ถึงวันที่ 26 ก.ย.63 ดังนั้น เพื่อลดความแออัดควรมาแต่เนิ่นๆ ท่านสามารถยื่นขออยู่ต่อ ตม. แต่ละพื้นที่ ตั้งแต่บัดนี้-26 ก.ย.63 โดย การนับวันอนุญาตจะเริ่มนับพร้อมกันตั้งแต่ 27 ก.ย.63 พร้อมกันหมดทุกประเภท

1.ผู้ถือวีซาระยะสั้น (TR, TS, VOA) และที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา ให้เตรียมตัวเดินทางออกภายในวันที่ 26 ก.ย.63 เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ดังนี้
1.1 เหตุเจ็บป่วย

  • นำใบรับรองแพทย์ติดต่อ ตม.ในพื้นที่
    1.2 เหตุจำเป็นซึ่งเป็นอุปสรรค เช่น ไม่มีเที่ยวบิน หรือ มีสถานการณ์แพร่ระบาด
  • ให้ติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุล เพื่อออกหนังสือรับรอง นำไปติดต่อ ตม.ในพื้นที่ โดยจะอนุญาตครั้งละไม่เกิน 30 วัน
    2.ผู้ถือวีซ่าระยะยาว ดำเนินการขออยู่ต่อ ตามเหตุผลของวีซ่าแต่ละประเภท
    หมายเหตุ : สามารถยื่นขออยู่ต่อ ตม. แต่ละพื้นที่ ตั้งแต่บัดนี้-26 ก.ย.63 โดยจะมีผลตั้งแต่ 27 ก.ย.63 พร้อมกันหมดทุกประเภท
    3.การรายงานตัว แจ้งที่พักอาศัยทุก 90 วัน ที่ครบตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.- 31 ก.ค.63 ให้รายงานตัวแจ้งที่พัก ได้ตั้งแต่ 1–31 ส.ค.63 ตามช่องทางที่ได้กำหนด

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รายงานตัว แจ้งที่พักอาศัยทุก 90 วัน ยังสามารถรายงานตัว แจ้งที่พักฯ ได้จนถึง 26 ก.ย.63 ทางด้าน พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รองโฆษก สตม. ปฎิบัติหน้าที่แทนโฆษก สตม.กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากเเจ้งเตือนย้ำอีกครั้งว่าอย่าไปรอต่อทำวีซ่าประเภทต่างๆ วันท้ายๆ หรือวันสุดท้าย เพราะจะมีจำนวนปริมาณผู้มาติดต่อเป็นจำนวนมาก และแออัด ควรมาติดต่อทำตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไปมาสะดวก ไม่แออัด สะดวกรวดเร็วทันใจ ประหยัดทั้งเวลาและเเรงกายแรงใจ และเป็นการช่วยในด้านความปลอดภัยในการเว้นระยะห่างภัยโควิด19 Social distancing ที่ไม่ให้มีการมารวมตัวของผู้คนเป็นจำนวนมากในสถานที่เดียวกัน

จึงขอ ประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติหรือผู้ที่มีชาวต่างชาติทำงานด้วยอยู่หรือ เป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงกัน ช่วย แจ้งต่อๆ​ กัน หรือส่งข้อมูลดังกล่าวในการประชาสัมพันธ์นี้ให้ไปทั่วถึง กันด้วย เพื่อประโยชน์ของชาวต่างชาตินั้นๆ​ เป็นสำคัญ ด้วยรักและห่วงใยจาก พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.และคณะผู้บริหารสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์ชื่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th.ได้ทันที

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ ​รายงาน​