ประชุม

45

บก.ปราโมทย์ ทองกุญชร ประชุมทีมงานผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ การเมือง ชุมชน ที่บ้านชูศักดิ์ วรรณสินธิ์ เขตบางขุนเทียน กทม. เมื่อวันที่ 4 ก.ย. ที่ผ่านมา