ป.ป.ส. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด ภายใต้ยุทธการ “1386 “

51

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ที่สำนักงาน ป.ป.ส. พันตำรวจตรีสึริยา สิงกมล รองเรขา ปปส.ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ สนธิกำลังร่วมกับ ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง รวม 551 นาย เปิดปฎิบัติการ 1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติดครั้งที่ 11/2562 ดำเนินการปิดล้อม/ตรวจค้นหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 1 เขต 23 อำเภอ ใน 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปราจีนบุรี นครราชสีมา สกลนคร พิษณุโลก ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ และนราธิวาส ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้การดำเนินงานของ นายวรกร บุ้งทอง ป้องกันจังหวัดสมุทรปราการ พ.ต.ท.พิศาล กล่ำไพ สว.สส. สภ.พระสมุทรเจดีย์ พ.ต.อ.กลยุทธ ด่อนแผ้ว ผกก.กก.สส.ภ.จว.ปราจีนบุรี นายชัชวาลย์ หัสดี ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี พ.ต.ท.มนตรี เล่ห์อิ่ม รอง ผกก.สส.สภ.สีคิ้ว พ.ต.ท.นิคม วิชาชัย สารวัตรสืบสวน ศอ.ปส.ภ.4 พ.ท.สามารถ อยู่สำราญ หัวหน้าชุดทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 29 จังหวัดสกลนคร พ.ต.อ.นฤชา สุวรรณลาภา รอง ผกก.ภ.จว.พิษณุโลก นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ทองงามตระกูล รอง.ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.ฐากูร พากเพียรทรัพย์ กอรมน.กระบี่ พ.ต.อ.นพสิทธิ์ มิตรภักดี รอง ผบก.ปส.4 และ พ.ต.ท.ปราโมทย์ แก้วขาว รอง.ผกก.สส.ภ.จว.นราธิวาส

ผลการปฏิบัติการในครั้งนี้ สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวม 46 ราย เป็นผู้ผลิต ยาเสพติด 2 ราย ครอบครองเพื่อจำหน่าย 4 ราย ครอบครองยาเสพติด 8 ราย และผู้เสพยาเสพติด 32 ราย สามารถยึดของกลาง ยาบ้า 5,352 เม็ด ไอซ์ 0.46 กรัม ใบกระท่อม 1,056.4 กรัม ต้นกระท่อม 1 ต้น น้ำกระท่อม 11.65 ลิตรอาวุธปืน 2 กระบอก และกระสุน 40 นัด

สำนักงาน ป.ป.ส. มุ่งเน้นการปราบปรามกลุ่มนักค้ายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน และให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมสอดส่องดูแล แจ้งเบาะแสเข้ามาที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386 เพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนตนเอง โดยมีเป้าหมายหลักคือการลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในชุมชน และให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของภาครัฐ

ภายใต้การปฏิบัติการนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 22 สิงหาคม 2562 ได้ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้น หมู่บ้าน/ชุมชน ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ สามารถจับกุมผู้ผลิตยาเสพติด 25 ราย ผู้ค้ายาเสพติด 742 ราย ผู้เสพยาเสพติด 2,846 ราย ยึดยาบ้า 10,208,211 เม็ด ไอซ์ 36,426.48 กรัม เฮโรอีน 175.16 กรัม กัญชา 1,105,156 กรัม ใบกระท่อม 419,131 กรัม น้ำกระท่อม 522.95 ลิตร ต้นกระท่อม 19 ต้น ต้นกัญชา 19 ต้น คีตามีน 1,061 กรัม ฝิ่น 470 กรัม ยาอี 6 เม็ด เอ็กตาซี่ 6,786 เม็ด อาวุธปืน 70 กระบอก กระสุน 440 นัด และทรัพย์สินมูลค่ากว่า 24 ล้านบาท หน่วยงาน ปปส.ฝากถึง ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด” หรือพบเห็นผู้เสพผู้ค้า แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร 1386