เล็กๆ ไม่ ใหญ่ๆ ต้องทำ ท่อน้ำไทยใจปล้ำมอบทุนปีละ 5 แสน ส่งกรีฑาไทยสู่ความสำเร็จ

14

ท่อน้ำไทยใจปล้ำมอบทุนปีละ 5 แสน มุ่งเป้าผลักดันกรีฑาไทยสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ เป็นเวลา 4 ปี

พันเอก ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ กรรมการบริหาร บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ร่วมกับ พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานแถลงข่าวความร่วมมือกันเพื่อบันทึกความเข้าใจ ลงนามสัญญา เอ็มโอยู “โครงการกองทุนท่อน้ำไทยส่งเสริมกรีฑาไทย เพื่อความเป็นเลิศและเพื่อการศึกษาของนักกรีฑาไทย” ที่ ที่ทำการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์

สำหรับโครงการกองทุนท่อน้ำไทยส่งเสริมกรีฑาไทย เพื่อความเป็นเลิศและเพื่อการศึกษาของนักกรีฑาไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรีฑาไทยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการแข่งขัน ซีเกมส์, เอเชียนเกมส์, เอเชียน จูเนียร์แชมป์เปี้ยนชิพส์, เวิล์ด จูเนียร์ แชมป์เปี้ยนชิพส์ และ โอลิมปิกเกมส์ โดยท่อน้ำไทย จะมอบเงินทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกรีฑา ของนักกรีฑาทีมชาติไทยและเยาวชนทีมชาติไทย เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2563-2567 ปีละไม่เกิน 500,000 บาทเป็นเวลาไม่เกิน 4 ปี

สำหรับนักกรีฑาทีมชาติไทยและเยาวชนไทย รับทุน “โครงการกองทุนท่อน้ำไทยส่งเสริมกรีฑาไทย เพื่อความเป็นเลิศ และเพื่อการศึกษาของนักกรีฑาไทย” ประจำปี 2563 มีทั้งหมด 20 ทุนประกอบด้วย น.ส.อภิสรา พิริยะพฤธิ์ (คณะสหเวชศาสตร์ปี 2 ม.ธรรมศาสตร์ ประเภท วิ่ง 100 ม. วิ่งผลัด 4×100 ม.), น.ส. ปณิตา ปินไชย ( คณะครุศาตร์ปี 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภท วิ่ง 100 ม. วิ่งผลัด 4×100 ม.), น.ส.สุกานดา เพชรรักษา (ม. 6 ร.ร.วิเชียรมาตุ ประเภท วิ่ง 100 ม. วิ่งผลัด 4×100 ม.),

น.ส.มนัสดา สารมโน (ม.4 ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ประเภท วิ่ง 100 ม. วิ่งผลัด 4×100 ม.), น.ส.สิรินยา สมจิตต์ (ม.6 ร.ร.อบจ.กำแพงเพชร ประเภท วิ่ง 100 ม. วิ่งผลัด 4×100 ม.), น.ส.แพรทอง วรรณโคตร (ม.6 ร.ร.นารีนุกูล ประเภท วิ่ง 100 ม. วิ่งผลัด 4×100 ม.), น.ส.บุษรา รอดประเสริฐ ( ม.5 ร.ร.เสาไห้ “วิมลวิทยานูกูล ประเภท วิ่ง 100 ม. วิ่งผลัด 4×100 ม.),

นายสรอรรถ ดาบบัง (ปวช.2 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีแห่งที่ 2 แผนกช่างยนต์ ประเภทวิ่งผลัด 4×100 ม.), นายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม (ม. 6 ร.ร.ศรีสวัดิ์วิทยาคาร จ.น่าน ประเภทวิ่งผลัด 4×100 ม), นายมูฮามะ สาและ (ม.5 ร.ร.กีฬาจ.ชลบุรีประเภทวิ่งผลัด 4×100 ม.), นายรวมโชค เสมาทอง (ม.5 ร.ร.กีฬาอบจ. เชียงราย ประเภทวิ่งผลัด 4×100 ม.), น.ส.ปนัดดา สิงห์แสง (ม.6 ร.ร.เทศบาลนครนครราชสีมา วิ่ง 400 ม.), น.น.ชิเนเยะ โจเซฟฟินโอนูโอลา (ม.6 ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี วิ่ง 400 ม.), นายลักกี้ ยูยามาดู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา วิ่ง 800 ม. , 1,500 ม.),

น.ส.สุภิสรา กลิ่นละออ (ปี1 ม.ธรรมศาสตร์ พุ่งแหลน), น.ส.ปิญมาศ ทองคำ (ม.4 ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ทุ่มน้ำหนัก), น.ส.วรัญญา เลไธสง (ม.6 ร.ร.สามพรานวิทยา สัตตกรีฑา), น.ส.ชลธิชา คะบุตร (ม.5 ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกระโดดค้ำ), นายปุญญพัฒน์ มีบุญเอียด (ม.4 ร.ร.อุบลรัตนราชวิทยาลัย จ.พัทลุง), นายปุญยพัฒน์ มีบุญเอียด (ม.4 ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จ.พัทลุง เขย่งก้าวกระโดด), นายอาณาจักร รัตนราศรี (ปี3 ม.ธรรมศาตร์)

ด้าน พล.ต.อ.สันต์ กล่าวว่า ทางสมาคมกีฬากรีฑาฯ ดูแลนักกีฬาทั้งยุวชน และเยาวชนเป็นจำนวนมากทั้งหญิง และชาย เพราะฉะนั้นการที่มีองค์กรเอกชนอย่างท่อน้ำไทยเข้ามาช่วยดูแลเรื่องทุนการศึกษาก็ถือเป็นประโยชน์กับเด็กมากทั้งเรื่องค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายประจำวัน ซึ่งจะช่วยเหลือได้เป็นอย่างมากนอกเหนือจากที่ทางสมาคมได้มีให้อยู่แล้ว แต่เด็กที่ได้รับทุนก็จะได้เพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเด็ก และครอบครัวอีกด้วย

ขณะที่ พล.ต.ต.สุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมกีฬากรีฑาฯ กล่าวว่า สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยในรายการต่างประเทศตอนนี้คงยังดำเนินการไม่ได้ แต่รายการในประเทศนั้น ทางสมาคมได้เริ่มแล้วตั้งแต่รายการริเวอร์แคว ฮาล์ฟมาราธาน ที่จะเริ่มแข่งขันวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้

ซึ่งเป็นรายการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวไปในตัวด้วย อีกรายการที่สำคัญคือ การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 10-13 ธันวาคม ที่สนามแข่งขันของสมาคมกีฬากรีฑาฯ ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสอ้นในเดือนตุลาคม ถือเป็นการเปิดสนามไปในตัวด้วย และเป็นสนามแห่งที่สองต่อจากสนามประเภทลานที่ปากช่อง จ.นครราชสีมา

และต่อไปแห่งที่สามจะเป็นประเภทในร่ม ตามด้วยที่พักนักกีฬา และสำนักงานสมาคมต่อไป
ส่วนการเตรียมนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ที่กรุงโตเกียว ในปีหน้านั้น กำลังติดตามว่ารายการใดของสหพันธ์กรีฑาโลกเป็นการควอลิฟายโอลิมปิก ซึ่งตอนนี้มีนักกรีฑาที่ผ่านการควอลิฟายแล้วคือ ขว้างจักรหญิง สุเบญรัตน์ อินแสง และกรีฑาชาย สิทธิศักดิ์ สิงห์ขร

นอกจากนี้ ยังมีโอกาสลุ้นจากเขย่งก้าวกระโดหญิง และทีมวิ่งผลัด 4×100 เมตรชาย ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย แต่จะพยายามเต็มที่ในโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้เราไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เหรียญรางวัล แต่คาดหวังว่าจะทำผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้ แต่อีก 4 ปีหลังจากนี้ในโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เราจะสู้ถึงเหรียญรางวัลให้ได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายของสมาคมกีฬากรีฑาฯ