บิ้กแดงลงพื้นที่คุมเข้มชายแดนไทย-เมียนมา ด้านอำเภอแม่สาย

11

วันนี้ 3 ก.ย.63 พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก. และคณะ ลงพื้นที่ไปยังด่านพรมแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อเข้าประเมินสถานการณ์ จากกรณีเกิดการระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ในประเทศเมียนมา

ซึ่งที่ผ่านมาพบคนต่างด้าว ชาวเมียนมา-ลาว-จีน นับร้อย ลักลอบข้ามฝั่งเข้ามายังประเทศไทย ทางช่องทางธรรมชาติต่างๆ ที่มีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมา ตลอดแนวในเขต 3 อำเภอ คือ อ.แม่ฟ้าหลวง , อ.แม่จัน , และ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยทางเจ้าหน้าที่ทหาร กกล.ผาเมือง ยังคงเข้มงวดโดยในการวางกำลังตั้งจุดตรวจบนถนนสายต่างๆ

ปัจจุบันได้มีการวางกำลังและตั้งจุดตรวจตามถนนสายต่างๆ ตรวจคุมเข้มช่องทางธรรมชาติตลอดแนวชายแดนไทย-เมียนมา รวมถึงเพิ่มกำลังไปสนับสนุนหน่วยที่ปฏิบัติอยู่ตลอดแนวทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้พบปะพูดคุยพร้อมเน้นย้ำให้ทหาร กกล.ผาเมือง ตรวจคุมเข้มช่องทาง ท่าข้ามธรรมชาติตลอดแนวชายแดน ไทย-เมียนมา ป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเข้ามาโดยไม่ผ่านการคัดกรองโรด COVID-19 และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน

อย่างไรก็ตามแม้ว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนขณะนี้จะหนักเพียงใด เจ้าหน้าที่ได้ให้คำสัญญากับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนว่า จะขอทำหน้าที่ปกป้องดูแลคนไทย ด้วยการทำหน้าที่เฝ้าระวังป้องกัน ตะเข็บชายแดนทุกจุด อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ประเทศไทยพ้นวิกฤตโควิด-19 นี้ไปให้ได้

บัณฑิตย์ พันธ์พลากร/เชียงราย/ข่าวการเมืองชุมชน…รายงาน