สมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทยยืนหนังสือขอให้จัดสรรงบประมาณทดแทน จากการได้รับผลกระทบในการลดภาษีของรัฐบาล

1412

วันที่ 3 กันยายน 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย โดยผู้บริหารท้องถิ่นจากทั่วประเทศร้อยกว่าคนได้เดินทางไปยืนหนังสือต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ รัฐสภา เรื่องขอให้จัดสรรงบประมาณทดแทน จากการได้รับผลกระทบในการลดภาษีของรัฐบาล คืนแก่ท้องถิ่นเนื่องจากท้องถิ่นได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากในการบริหารงานในขณะนี้

ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย กล่าวว่าด้วยในปีงบประมาณ 2563 รัฐบาลมีการตราพระราชกฤษฎีกาการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภทให้ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ระบาด ให้มีการลดภาษีลงร้อยละ 90 เหลือร้อยละ 10 เข้าท้องถิ่น และในส่วนที่รัฐจัดเก็บแล้วแบ่งให้คือภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณร้อยละ 40 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ โดยเฉพาะ อบต. และเทศบาลได้รับผลกระทบในเรื่องการขาดรายได้จากภาษีที่จะนำมาพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาที่ประชาชนเป็นผู้เสนอไว้ให้ท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านโดยเร่งด่วนได้ ซึ่งมี อปท. หลายแห่งที่ได้รับผลกระทบเรื่องงบประมาณดังกล่าวทำให้ไม่สามารถดูแล แก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้
ทั้งนี้ ทางสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย ในนามตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จึงได้ยืนหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ดังกล่าวนำปัญหาที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับผลกระทบจากการที่รัฐบาลลดภาษีในปีงบประมาณ 2563 ดังกล่าว เสนอต่อรัฐบาลเพื่อหางบประมาณทดแทนงบประมาณที่หายไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพียงพอในการบริหารงานโดยด่วน

ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย กล่าวต่อว่าทั้งตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่นจากทางภาคทั้ง 10 จังหวัดร้อยกว่าคนได้ดำเนินยืนเรื่องทั้งหมดแก่นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ หรือ แรมโบ้อีสาน นักการเมือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ตัวแทนรัฐบาลที่มารับหนังสือดังกล่าว โดยนายสุภรณ์ ได้รับปากแก่ สมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย ว่าจะนำเรื่องราวดังกล่าวเข้าประชุม ครม.อย่างเร่งด่วน อีกทั้งในส่วนของทางตัวแทนของสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย ในแต่ละภาคก็ให้ยืนหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัดเพื่อให้ทางรัฐบาลช่วยพิจารณาถึงความเดือดร้อนของ อปท.ในขณะนี้ต่อไป

กำพล วงศ์สุทธา รายงาน