พิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

64

วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น ณ บริเวณพื้นที่ด้านหน้าอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(ศรีสมาน) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ พื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี, วัดเรืองเวชมงคล และชุมชนหมู่บ้านมิตรประชา โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ดเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย