กรมอุทยานฯ สั่งรื้อภายใน 30 วัน เตรียมชง ให้ปปง.ยึดทรัพย์ โรงแรมสุดหรู”พรไพลิน” จังหวัดกาญจนบุรี

72

วันที่ 1 กันยายน 2563 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่าตามนโยบาย ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้ดำเนินการ เด็ดขาด กับนายทุนผู้บุกรุกป่า

จากนโยบายดังกล่าว วันนี้ตนเอง และนายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จำนวน 10 นาย ได้เดินทางมาติดป้ายประกาศคำสั่งตามมาตรา 35 (2) พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ฉบับใหม่ พ.ศ.2562 ณ.บริเวณ โรงแรม “พรไพลิน รีเวอร์ไซด์ รีสอร์ท” โรงแรมสุดหรูชื่อดัง จังหวัดกาญจนบุรี รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างราคาประมาณ 40 ล้านบาทโดยมีนางสาวณฐิสิณี เต็งเที่ยง เป็นเจ้าของปลูกสร้างโรงแรมดังกล่าว บุกรุกอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เนื้อที่ 2ไร่ 3 งาน 8 ตาราวา ริมเขื่อนวชิราลงกรณ หมู่ 1 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

โดยให้นางสาวณฐิสิณีฯ รื้อถอนโรงแรมดังกล่าวไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป หากฝ่าฝืนไม่ยอมรื้อถอนภายในเวลาที่กำหนด มีโทษจำคุก 1 ปี ถึง 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจำและทั้งปรับ และปรับรายวันอีกวันละ 1 หมื่นบาท จนกว่าจะรื้อถอนเสร็จ และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนให้กับทางราชการเป็นจำนวนเงิน 882,300 บาท และจะต้องถูกยึดทรัพย์นับแต่มีการเปิดบริการโรงแรมดังกล่าวตามมาตรา 3 (15) ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 ในการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า อีกด้วย

นายนิพนธ์ฯ ยังเปิดเผยต่อไปว่า สืบเนื่องมาจากในคดีนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ได้แจ้งความดำเนินคดี นางสาวณฐิสิณีฯเจ้าของโรงแรมดังกล่าว ไปเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2547 ในข้อหาบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมโดยมิได้รับอนุญาต

ต่อมาศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาฎีกาที่ 2749/2555 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2555 ได้มีคำพิพากษาว่า จำเลย นางสาวณฐิสิณีฯ เจ้าของโรงแรมดังกล่าว มีความผิดฐานบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมโดยมิได้รับอนุญาต ให้ลงโทษ จำคุก 6 เดือน และปรับ 20,000 บาท โทษจำคุก ให้รอการลงโทษไว้ มีกำหนด 2 ปี คดีอาญาถึงที่สุด
สำหรับคดีแพ่ง ศาลฎีกา ได้มีคำพิพากษาที่ 9984/2560 ให้จำเลยนางสาวณฐิสิณีฯเจ้าของโรงแรมดังกล่าว ชดใช้ค่าเสียหายสิ่งแวดล้อม ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นจำนวนเงิน 1 แสนบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ คดีแพ่งถึงที่สุด

ส่วนในคดีปกครอง ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งที่ คส.44/2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557ไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีของผู้ฟ้องคดีนางสาวณฐิสิณีฯเจ้าของโรงแรมดังกล่าว ออกจากสารบบความ คดีปกครอง ถึงที่สุด

ต่อมาวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นางสาวณฐิสิณี ฯ เจ้าของโรงแรมดังกล่าวได้ทำบันทึกตกลงยิมยอมรื้อถอนโรงแรม “พรไพลิน ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท” ด้วยตนเอง แต่ได้รื้อถอนไปเพียงบางส่วน

ต่อมาวันที่ 19 สิงหาคม 2563 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ตรวจสอบการรื้อถอน พบว่า อาคารที่เป็นโรงแรมสุดหรู จำนวน 60 ห้อง ราคาห้องละ 1,200-5,500 บาท ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ยังเปิดบริการอยู่ ไม่ได้มีการรื้อถอนตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแต่อย่างใด

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เห็นว่าประกาศคำสั่งรื้อถอนอาคาร เป็นวิธีสบัญญัติ เจ้าพนักงานสามารถประกาศให้รื้อถอนอาคารได้ทั้งตามกฎหมายเก่า และกฎหมายใหม่ เทียบเคียงฎีกาที่ 334/2525 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ฉบับใหม่ มาติดป้ายประกาศคำสั่งรื้อถอนโรงแรมฯ ดังกล่าว ใหม่ ในวันนี้

และหากครบกำหนดแล้ว ยังไม่รื้อถอน ทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จะดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืนประกาศคำสั่งโดยทันที และส่งเรื่องให้ ปปง.ยึดทรัพย์ พร้อมกับเข้ารื้อถอนโรงแรมดังกล่าว เพื่อนำพื้นที่ของนางสาวณฐิสิณีฯนายทุนเจ้าของโรงแรมดังกล่าว มาฟื้นฟูเป็นป่าตามธรรมชาติดังเดิมต่อไป

ข้อมูล : อช.เขาแหลม…รายงาน