“ข้าวเหนียว” แพงทะลุตันละ 2 หมื่น ผลจากภัยแล้ง “กรมการค้าถายใน” เตือนพ่อค้า อย่าเอาเปรียบผู้บริโภค

18

สาเหตุที่ราคาข้าวเหนียวพุ่งทะยานฟ้าเนื่องจากปัญหาภัยแล้งนานหลายเดือน ส่งผลเสียหายมากถึง 6 แสนไร่ จากพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 16 ล้านไร่ และในช่วงนี้ยังเป็นช่วงรอยต่อของฤดูกาล ที่ผลผลิตข้าวเหนียวเก่ากำลังจะหมด รวมไปถึงส่วนหนึ่งนั้นชาวนาเก็บไว้บริโภคเอง ส่งผลทำให้ข้าวเหนียวขาดแคลน

นอกจากนี้ ยังมีข่าวลือว่าพ่อค้าชาวจีนได้ซื้อข้าวเหนียวจากเกษตรกรไปทำเหล้า ซึ่งส่งผลทำให้ราคาข้าวเหนียวนั้นพุ่งทะยานขึ้นไปอีก

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้กล่าวว่า กรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงจะกำกับดูแลไม่ให้เกิดการกักตุนสินค้า และตั้งราคาสูงโดยไม่สอดคล้องกับต้นทุน โดยขอความร่วมมือกับโรงสีข้าวให้จำหน่ายข้าวเหนียวในราคาสอดคล้องกับต้นทุน ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค และถ้าหากพบการกระทำความผิด เช่น มีการกักตุนสินค้า หรือตั้งราคาสูงเกินสมควร ขอให้แจ้งได้ที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ราคาขายปลีกข้าวเหนียวตามตลาดล่าสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ 40 – 50 บาท แล้ว และทำให้ราคาขายขั้นต่ำจากเดิมที่ขายข้าวเหนียวห่อละ 5 บาท ไม่สามารถขายได้ ราคาล่าสุดที่ขายกันคือ 10 บาท