กาญจนบุรี พระครูวิศาลกาญจนกิจ พร้อม สส.กุ๊ก และผู้ใหญ่ใจดีร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนจำนวน 500 ทุนประจำปีการศึกษา 2563 บริเวณหอประชุมโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

31

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น นางสาววารุณี ตะโกภู่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนพร้อมคณะครูและเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงม.3 จำนวน 500 คนได้ให้การต้อนรับ พระครูวิศาล กาญจนกิจรองเจ้าคณะอำเภอท่ามะกาเจ้าอาวาส วัดตะคร้ำเอน พร้อมผู้ใหญ่ใจดี (สส.กุ๊ก) ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สส.พรรคภูมิใจไทยเขต 3 กาญจนบุรี คุณวรวุธ พงษ์วิทยภานุ ประธานใหญ่บริษัทโล้วเฮงหมงมอเตอร์ นายประกอบ พิกุลทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น พร้อมผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่านได้มาร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน จำนวนทั้งสิ้น 500 ทุนเป็นจำนวนเงิน 227,500 บาท โดยแยกเป็นทุน เด็กอนุบาลทุนละ 300 บาทเด็กประถม 500 บาทและเด็กมัธยม 700 บาท

หลังจากมอบทุนเสร็จแล้ว สส.กุ๊ก ยศวัฒน์ มาไพศาลสินได้ให้โอวาทแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในปี 2563 หลังจากมอบทุนเสร็จแล้วจึงถ่ายรูป ร่วมกันกับคณะครูโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนและเด็กนักเรียน