“มนัญญา” รับฟังและหารือการกำจัดการใช้สารเคมีร่วมกับเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

10

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายศรัณย์ วัธนธาดา ผู้เชี่ยวชาญการควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ได้รับฟังและหารือการกำจัดการใช้สารเคมีร่วมกับเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thailand PesticideAlert Network: Thai-PAN) ณ ห้องประชุม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยทางเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thailand PesticideAlert Network: Thai-PAN) ได้มีข้อสังเกตนำเสนอข้อมูลที่ได้ทำการสำรวจต่อนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินการต่อไป