สหกรณ์พิจิตรจับมือเอกชนหนุนสมาชิกปลูกกะหล่ำปลีหน้าฝน 1 ไร่ กำไรกว่า 7 หมื่น

14

สหกรณ์พิจิตรจับมือเอกชนหนุนสมาชิกปลูกกะหล่ำปลีหน้าฝน 1 ไร่ กำไรกว่า 7 หมื่น ใช้ตลาดนำการผลิต เลี่ยงเก็บเกี่ยวชนกับกะหล่ำปลีของภูทับเบิกที่ออกช่วงฤดูหนาว

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในโครงการส่งเสริมสมาชิกปลูกกะหล่ำปลีในฤดูฝน เพื่อติดตามผลผลิตว่าได้ผลเป็นอย่างไรและสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้มากน้อยเพียงใด เบื้องต้นสมาชิกสหกรณ์พอใจกับผลผลิตและราคา ที่รับซื้อ เนื่องจากได้มีการวางแผนให้เกษตรกรปลูกนอกฤดู ทำให้ราคารับซื้อสูงกว่ากะหล่ำปลีในฤดูหนาว ซึ่งจะเป็นช่วงที่ผลผลิตจากภูทับเบิกซึ่งเป็นแหล่งผลิตรายใหญ่ออกสู่ตลาด

ทั้งนี้ โครงส่งเสริมปลูกพืชหลากหลาย ในฤดูการผลิต 2562/63 ซึ่งสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด ร่วมมือกับบริษัทเอกชนส่งเสริมเกษตรกรที่เป็นสมาชิกปลูกพริกซอสและกะหล่ำปลี และยังร่วมมือกับสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรอีกหลายแห่งต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 3 ปี โดยเอกชนจะแจ้งปริมาณความต้องการผลผลิตเพื่อให้สหกรณ์ใช้ตลาด เป็นตัวนำ และมาวางแผนเพื่อส่งเสริมการผลิตให้กับสมาชิก ซึ่งที่ผ่านมาสมาชิกสหกรณ์พอใจกับผลตอบแทนที่ได้รับจากการทำโครงการลักษณะนี้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของกรมฯ ที่ต้องการให้สหกรณ์มีอาชีพเสริมหรือปลูกพืชที่ตลาดมีความต้องการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้สหกรณ์ประสานร่วมมือกับเอกชนที่เป็นคู่ค้าได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงการผลิตของสมาชิก เพื่อให้ผลผลิตได้คุณภาพตามที่ตลาดและผู้บริโภคต้องการ

ด้านนายวินัย จันทร์เชื้อ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด อยู่หมู่ที่ 4 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า จากเดิมเคยปลูกพริกซอสก็ได้ผลผลิตราคาดี เมื่อทางสหกรณ์และเอกชนได้มาแนะนำให้ทดลองปลูกกะหล่ำปลี ก็ลองทำครั้งแรก บนพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน เริ่มปลูกตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.2563 ถึงฤดูเก็บเกี่ยวในเดือน ก.ย.2563 คาดว่าจะได้ผลผลิตจำนวน 7 ตัน ราคารับซื้อประมาณตันละ 18,000 บาท คาดว่าจะมีรายได้ 126,000 บาท เมื่อหักต้นทุนการผลิต 50,000 บาท จะทำให้มีกำไรเหลือ 76,000 บาท ซึ่งขณะนี้แปลงกะหล่ำปลีของเพื่อนสมาชิกบางรายได้ทยอยเก็บผลผลิตแล้ว เพราะมีการวางแผนในการปลูก เพื่อให้ผลผลิตออกมาไม่พร้อมกัน ซึ่งจะช่วยคุมปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีรายได้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้

นายสมศักดิ์ สีอุดทา ประธานสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ได้จับมือกับบริษัท ศราวุฒิการเกษตร จำกัด ในการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกมาเป็นเวลา 3 ปี โดยจะเน้นปลูกพืชอายุสั้น ให้ผลผลิตเร็ว ตลาดมีความต้องการและรับซื้อในราคาที่เกษตรกรพอใจ โดยก่อนหน้านี้ได้ทำโครงการปลูกพริกซอส ซึ่งทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความเชื่อมั่นร่วมกันจากการส่งเสริมต่อเนื่องหลายฤดูกาลผลิต ต่อมาสหกรณ์ได้ตกลงกับทางบริษัทได้ส่งเสริมการปลูกกะหล่ำปลี เพื่อนำไปส่งที่ตลาดไท ซึ่งสหกรณ์มีโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก โดยจัดสรรเงินกู้ให้รายละ 2 หมื่นบาท เมื่อเกษตรกรนำผลผลิตมาขายกับสหกรณ์ ทางสหกรณ์จะหักรายได้จากการขายผลผลิตไว้ 50 เปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นชำระหนี้คืนสหกรณ์ ซึ่งเงินกู้ 1 งวดสามารถใช้เป็นทุนการผลิตได้สองรอบการผลิต ทำให้ขณะนี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด เริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถนำเงินมาส่งชำระหนี้ที่เคยค้างกับสหกรณ์ได้

“โครงการนี้นอกจากจะทำให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจกับสหกรณ์มากขึ้นแล้ว ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคงและส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป” นายสมศักดิ์ กล่าว