“นฤมล” รับข้อเสนอ ‘สมาคมประมง’ พัฒนาฝีมือแรงงานไทยลงเรือประมงทะเล

22

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน หารือร่วมสมาคมประมงฯ เผย พร้อมเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านประมง ช่วยผู้ว่างงานจากผลกระทบโควิด-19 พัฒนาทักษะป้อนเรือประมง 

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับคณะจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ที่ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและนำเสนอปัญหาต่าง ๆ ด้านแรงงานประมงทะเล โดยมี ดร.ภาคิน สมมิตรธนกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในครั้งนี้ด้วย

รมช. แรงงาน กล่าวว่า สมาคมประมงเสนอให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานไทยที่ว่างงาน หรือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ที่ต้องการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประมง โดยจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการประมง เช่น ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้บนเรือประมง ทักษะด้านภาษา อาทิ ภาษาพม่า กัมพูชา เป็นต้น เพื่อจ้างแรงงานไทยให้ทำงานบนเรือหรือจุดท่าเรือ ให้สามารถทำหน้าที่สื่อสารระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแรงงานต่างด้าวได้ ช่วยให้การสั่งงานหรือสื่อสารอื่นๆ ที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบัน ยังมีความต้องการแรงงานประมงกว่า 50,000 อัตรา ค่าจ้างกว่า 10,000 บาทต่อเดือน

 “ขอให้สมาคมประมงสบายใจ และมั่นใจในการทำงานของรัฐบาลและข้าราชการกระทรวงแรงงาน เพราะเรามีความจริงใจที่จะช่วยแก้ปัญหาด้านแรงงงานประมง แต่ขอให้เข้าใจว่าภาครัฐต้องดำเนินการภายใต้ของกฎหมายในหลายมิติ ซึ่งต้องมีการดำเนินงานอย่างละเอียด รอบคอบ ค่อยเป็นค่อยไป เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาแรงงานประมงทะเลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด” รมช. แรงงาน กล่าวในท้ายสุด