นายอำเภอท่ามะกาพร้อมด้วยหน.รัฐวิสาหกิจและพนักงาน ครูและนักเรียน รร.กระต่ายเต้น กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการหิ้วบินโต เข้าวัด

29

วันที่ 26 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น. นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารพนักงานส่วนท้องถิ่นคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกระต่ายเต้นกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาบริเวณวัดกระต่ายเต้นหมู่ที่ 2 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการปกครองปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเด็นอำเภอคุณธรรมและพบปะพูดคุยเพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาเรื่องเดือดร้อนจากราษฎรในพื้นที่หมู่ 2 กระต่ายเต้นตำบลท่าไม้อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี

ภาพ/ข่าว/นิติธาดารัตน์ เคนจิ/ข่าวการเมืองชุมชนกาญจนบุรี…รายงาน