นักศึกษาอาชีวะสร้างช่างฝีมือ…จิตอาสาร่วมช่วยสถานการณ์น้ำท่วม ที่สุโขทัย

33

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำแม่น้ำยมไหลเข้าท่วมหลายหมู่บ้านในพื้นที่ อำเภอศรีสำโรง และอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ประสบภัย นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ได้นำคณะครู รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาโครงการอาชีวะสร้างช่าง รุ่นที่ 3 และนักศึกษาภาคปกติของวิทยาลัยเข้าช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร และครูช่วยกรอกกระสอบทรายทำพนังกั้นน้ำ ในพื้นที่ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง ตำบลท่าทอง ตำบลคลองกระจง และอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พร้อมทั้งอพยพผู้ประสบภัย ไปในที่ปลอดภัย แจกจ่ายอาหาร สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ นอกจากนี้ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ได้มอบหมายให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการประกอบอาหาร และน้ำดื่ม แจกจ่ายตาม มูลนิธิต่าง ๆ เช่น มูลนิธิร่วมกตัญญู เพื่อส่งต่อแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยโดยตรง

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของวิทยาลัยต่าง ๆ ในจังหวัดสุโขทัย ก็ได้รวมพลังร่วมกันช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดตั้งโรงครัวทำอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อนำช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย ซึ่งมีน้ำท่วมขังจากน้ำที่เอ่อล้นตลิ่ง และผนังกั้นน้ำแม่ยมพัง ทำให้ถูกตัดขาดจากการคมนาคม แหล่งอุปโภค บริโภค

ด้านนายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง กล่าวว่านักศึกษาตามโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ รุ่นที่ 3 และนักศึกษาของวิทยาลัย ได้ร่วมกันนำวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ได้แก่ หัวหอม จำนวน 2 ตัน ที่ได้รับจากการบริจาคจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ไปมอบให้โรงครัวของมูลนิธิต่าง ๆ ได้แก่ มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิเพชรเกษม-เพจอีจัน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง วัดเด่นกระต่าง และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2563 มีการประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยวันละกว่า 300 กล่อง น้ำดื่มอีกวันละกว่า 300 ขวด และทุนทรัพย์ที่ได้รับบริจาค จาก ครู บุคลากรทางการศึกษา บริษัทเอกชน ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ราว 19,000 บาท คาดว่า จะประกอบข้าวกล่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมด ประมาณ 2,500 กล่อง น้ำดื่ม 2,700 ขวด พร้อมทั้งขนม และนม ประมาณ 2,500 ชุด