ชุดศคบ.จับหนุ่มขายบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ผ่านเฟสแฟนสาวผ่านทางออนไลน่

65

25 ส.ค. เมื่อเวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.กองสารนิเทศพร้อมด้วย พ.ต.ท.มงคล กุ้งทอง สวป.สน.หนองแขม ส.ต.ท.เอกยุทธ ปล้องคง ผบ.หมู่ป.สน.เพชรเกษม พร้อมกำลังได้ร่วมกันจับกุม
นายพงศกร หรือเก่ง กอบอุดมวนิช อายุ 24 ปี ที่อยู่ 840 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขต หนองแขม กรุงเทพฯ ของกลาง

1. กล่องพัสดุ (บรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 1 ขวด) จำนวน 1 กล่อง
(ของกลางรายการที่ 1 ตรวจค้นพบได้หน้าบ้านเลขที่ 836 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขต หนองแขม กรุงเทพฯ)
2.น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 250 ขวด
3.บุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง
4.คอยด์บุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 62 อัน
5.ฟรอยสำหรับใส่ถาดบารากุ จำนวน 3 กล่อง
6.ถ่านบารากุ จำนวน 7 ก้อน
7.กล่องพัสดุ จำนวน 7 กล่อง

(ของกลางรายการที่ 2-7 ตรวจค้นพบได้ภายในบ้านเลขที่ 836 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ )

สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) ได้ให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมถึงการกระทำความผิดในการจำหน่ายขายบุหรี่ไฟฟ้า อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า ฯลฯ แบบออนไลน์ทางโซเชียลมีเดีย จึงได้ทำการสืบสวนทราบว่า ผู้ต้องสงสัย มีการลักลอบขนถ่ายจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า, อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า และน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ที่บริเวณบ้านเลขที่ 836 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขต หนองแขม กรุงเทพฯ จึงสืบสวนหาเบาะแส เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย จนพบผู้ต้องสงสัยตามที่ได้สืบสวนมา จะขับขี่ยานพาหนะนำของมาส่งของละแวกแถวหน้าบ้านดังกล่าว

ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ซุ่มสังเกตการณ์ ที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ดังกล่าว จนพบผู้ต้องสงสัย จำนวน 1 คน โดยพบ นายพงศกร หรือเก่ง กอบอุดมวนิช (ทราบชื่อ-สกุลภายหลัง) ขับขี่ยานพาหนะพร้อมทั้งมีพัสดุจำนวน 1 กล่อง วางอยู่หน้ารถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวเข้าทำการตรวจสอบ และสอบถามเกี่ยวกับพัสดุของกลางดังกล่าว นายพงศกร หรือเก่งฯ ให้การว่ามีสิ่งของที่อยู่ภายในพัสดุที่จะนำไปให้ลูกค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์ คือบุหรี่ไฟฟ้าอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า โดยจัดส่งให้แก่ลูกค้าที่สั่งซื้อมาทางออนไลน์ ทางสื่อเฟสบุ๊คชือ ปุยฝ้าย วัลลา

จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้แสดงความประสงค์เพื่อขอทำการตรวจค้น โดยก่อนทำการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้ดูจนเป็นที่พอใจแล้ว ประกอบกับผู้ถูกจับยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นแต่โดยดี ผลการตรวจค้นพบ ของกลางตามรายการที่ 1 ซึ่งอยู่ภายในตะกร้าหน้ารถจักรยานยนต์คันที่ผู้ต้องหากำลังจะนำไปส่งที่บริการขนส่งเอกชน

จากนั้นนายพลกร หรือกรฯ แจ้งว่ายังมีบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ที่เตรียมจำหน่ายอยู่ภายในบ้านพักของตน ภายในบ้านเลขที่ 836 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขต หนองแขม กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ เดินทางไปเพื่อตรวจสอบบ้านพักดังกล่าว โดยเชื่อว่าบ้านหลังดังกล่าว มีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่เป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงความประสงค์เพื่อขอทำการตรวจค้นภายในบ้านพัก โดยก่อนทำการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้นายพงศกร หรือเก่งฯ ดูจนเป็นที่พอใจแล้ว ประกอบกับนายพงศกร หรือเก่ง ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นแต่โดยดี โดยไม่ต้องใช้หมายค้น

พร้อมทั้งยินยอมนำพาเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการตรวจค้นภายในบ้านหลังดังกล่าว ผลการนำตรวจค้นภายในบ้านพักหลังดังกล่าวพบของกลาง(รายการที่ 2-7) โดยนายพงศกร หรือเก่งฯ ยอมรับว่าสิ่งของทั้งหมดที่อยู่ภายในบ้านพักที่ได้นำตรวจยึดเป็นของกลางที่อยู่ในความครอบครองของผู้ถูกจับจริง โดยของกลางทั้งหมดมีไว้เพื่อขายหรือจำหน่ายให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อออนไลน์ ตามที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้ตรวจยึดไว้ก่อนหน้านี้

เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งให้นายพงศกร หรือเก่งฯ ทราบว่า จากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดฐาน “เป็นผู้ขายหรือจัดหาด้วยประการใดๆ หรือเสนอ หรือชักชวนให้มีการขาย ให้บริการหรือจัดหาด้วยประการใดๆ ซึ่งสินค้าบุหรี่ไฟฟ้า หรือน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้า โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 ลง 28 ม.ค.58 อันเป็นความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม ม.56/4 แห่ง พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ซึ่งเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ประกอบบทเฉพาะกาลในมาตรา 37 แห่งพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับ ที่ 4) พ.ศ.2562”

พร้อมทั้งแจ้งสิทธิดังกล่าวข้างต้นให้ นายพงศกร หรือเก่งฯ ทราบ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ถูกจับพร้อมยึดของกลางทั้งหมด นำส่งพนักงานสอบสวน สน.หนองแขม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

โดยกล่าวหาว่า “เป็นผู้ขายหรือจัดหาด้วยประการใดๆ หรือเสนอ หรือชักชวนให้มีการขาย ให้บริการหรือจัดหาด้วยประการใดๆ ซึ่งสินค้าบุหรี่ไฟฟ้า หรือน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้า โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 ลง 28 ม.ค. 58 อันเป็นความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามม.56/4 แห่งพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ซึ่งเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ประกอบบทเฉพาะกาลในมาตรา 37 แห่งพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562”