สถาบันพัฒนาวิชาการประปาเปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์

12

นางนิสภัสร์ วงศ์พัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาวิชาการประปา พร้อมด้วยนางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการสำนักคณะกรรมการ กปน.และคณะผู้บริหารของสถาบันฯ ให้การต้อนรับ คุณปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร และคณะศึกษาดูงานจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ และศึกษาดูงานด้านการจัดการองค์ความรู้ และนวัตกรรมของ กปน. ณ ศูนย์ฝึกอบรมกลาง สถาบันพัฒนาวิชาการประปา (พป.)

โดยทางคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการถ่ายทอดสดงานสัปดาห์วิชาการ กปน. ปี 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคาร 30 ปี ชั้น 2 พป. โดยเผยแพร่ผ่านทาง Facebook Live เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปกติในรูปแบบใหม่ หรือ New Normal ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

ทั้งนี้ พป.มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดการองค์ความรู้ และนวัตกรรมขององค์กร ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการองค์ความรู้ และนวัตกรรม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงาน อีกทั้ง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ กปน.ได้ ตลอดจนสนับสนุนการส่งผลงานการจัดการองค์ความรู้ และนวัตกรรมเข้าประกวดทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยได้รับรางวัลจากเวทีต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง